Въведение Богородично – утринна 1вт

Въведение Богородично – 21 ноември – 1вт

Утринна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Владичице наша славна,

сияйна утринна звездо,

ти своя Син и Създател

в пречистото лоно носи.

 

Дара, изгубен от Ева,

в Исуса ти ни възвръщаш,

на грешните, просещи милост,

показваш пътя към рая.

 

Врата за Царя Всевишен,

зорнице, пълна със блясък,

Живота, който си дала,

спасените нека славят.

 

Отца със Духа Пресвети,

Сина ти Божествен, Дево,

прославя всичко вовеки,

че в благодат те облече. Амин.

 

Ант. 1.  Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, * ще възлезе на планината Господня

 

Псалом 23

 

Господня е земята и онова, що я изпълня, *

вселената и всичко, що живее в нея,

 

защото Той я основа върху морета *

и върху реки я утвърди.

 

Кой ще възлезе на планината Господня, *

или кой ще застане на Неговото свето място?

 

Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, †

който не се е клел в душата си напразно *

и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближния си

 

той ще получи благословение от Господа *

и милост от Бога, своя Спасител.

 

Такъв е родът на ония, които Го търсят, *

които търсят Твоето лице, Боже Яковов!

 

Подигнете , порти, горнището си, †

подигнете се, вечни порти, *

и ще влезе Царят на славата!

 

Кой е тоя Цар на славата? †

Крепкият и силният Господ , *

силният на война Господ.

 

Подигнете, порти, горнището си, †

подигнете се, вечни порти, *

и ще влезе Царят на славата!

 

Кой е тоя Цар на славата? *

Господ на силите , Той е Цар на славата.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, * ще възлезе на планината Господня

 

Ант. 2. Благославяйте Господа на правдата * и превъзнасяйте Царя на вековете

 

Тов. 13, 2-10

 

Благословен Бог, Който вечно живее, *

и благословено царството Му!

 

Защото Той наказва и милува, †

сваля до ада и издига, *

и няма никой, който би избегнал от ръката Му.

 

Синове Израилеви! прославяйте Го пред езичниците, *

защото Той ни разпръсна между тях.

 

Там възвестявайте величието Му , †

превъзнасяйте Го пред всички живеещи, *

защото Той е Господ наш и Бог Отец наш през всички векове;

 

ще ни накаже за нашите неправди *

и пак ще ни помилува,

 

и ще ни събере измежду всички народи, *

дето и да сме пръснати между тях.

 

Ако се обръщате към Него от все сърце и душа, *

за да постъпвате пред Него по истина,

 

Той ще се обърне към вас *

и не ще скрие от вас лицето Си.

 

Ще видите какво ще направи с вас. *

Прославяйте Го с всички думи на устата си

 

и благославяйте Господа на правдата , *

и превъзнасяйте Царя на вековете.

 

Аз Го прославям в земята на моя плен *

и проповядвам силата и величието Му на народ от грешници.

 

Обърнете се, грешници, *

и вършете правда пред Него.

 

Кой знае, може би Той ще благоволи за вас *

и ще ви стори милост!

 

Аз превъзнасям Бога мой †

и душата ми – Небесния Цар, *

и се радва за величието Му.

 

Нека всички възвестяват за Него *

и Го прославят в Йерусалим.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Благославяйте Господа на правдата * и превъзнасяйте Царя на вековете 

 

Ант. 3. Радвайте се, праведници в Господа: * на праведници прилича да славословят.

 

Псалом 32

 

Радвайте се, праведници в Господа: *

на праведници прилича да славословят.

 

 Славете Господа с гусли, *

пейте Му с десетострунен псалтир;

 

пейте Му нова песен; *

пейте Му стройно, с възклицание,

 

защото словото на Господа е право *

и всичките Му дела са верни.

 

Той обича правда и съд; *

с милост Господня е пълна земята.

 

Чрез словото на Господа са сътворени небесата *

и чрез духа на устата Му – цялото им воинство.

 

Той събра като на купища морските води; *

бездните тури в клетове.

 

Нека се бои от Господа цяла земя; *

да треперят пред Него всички, които живеят във вселената,

 

защото Той рече – и всичко стана; *

Той заповяда – и всичко се яви.

 

Господ разрушава кроежите на езичниците, †

унищожава заговорите на народите, *

унищожава кроежите на князете.

 

А решението на Господа пребъдва навеки; *

мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.

 

Блажен оня народ, комуто Господ е Бог, *

и племето, което Си е Той избрал за наследие!

 

От небесата гледа Господ , *

вижда всички синове човешки;

 

от престола, на който седи, *

гледа на всички, които живеят по земята:

 

на всички тях Той е създал сърцата *

и вниква във всички техни дела.

 

Не се спасява цар с много войска; *

голямата сила не ще защити исполина.

 

Ненадежден е конят за спасяване , *

с голямата си сила не ще избави.

 

Ето, окото на Господа е над ония, *

които Му се боят и които се уповават на милостта Му,

 

че Той ще спаси душата им от смърт *

и във време на глад ще ги прехрани.

 

Нашата душа се уповава на Господа: *

Той е наша помощ и наша защита;

 

за Него се весели сърцето ни, *

защото на Неговото свето име се уповаваме.

 

Да бъде милостта Ти над нас, Господи, *

според както Ти се уповаваме .

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Радвайте се, праведници в Господа: * на праведници прилича да славословят.

 

Четене   Ис. 61,10

С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели в моя Бог: защото Той ме облече в спасителна одежда, надяна ми дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с накит накичи.

 

Респонсорий

В. Бог избра Мария * и много я възлюби.

Вс. Бог избра Мария * и много я възлюби.

В. Даде й да заживее в Своята скиния.

Вс. и много я възлюби.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Бог избра Мария * и много я възлюби.

 

Антифон на Кантика: Преблагословена Царице на света, Марио, всякога Дева, Ти роди Спасителя Христос.

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Антифон на Кантика: Преблагословена Царице на света, Марио, всякога Дева, Ти роди Спасителя Христос.

 

Моления

Като отдаваме почит на нашия Спасител, родил се от Дева Мария, да отправим към Него покорни молитви:

Нека Твоята майка се застъпва за нас.

Исусе, слънце на праведността, Твоето идване беше предизвестено от пренепорочната Дева като от бляскава зорница,

— стори винаги да живеем в лъчите на Твоята светлина.

Исусе, предвечно Слово, Ти си избра пренепорочната Мария като обиталище,

— избави ни от покварата на греха.

Спасителю наш, Твоята майка стоеше под кръста,

— чрез участието в Твоите страдания ни доведи до вечната радост.

Преблаги Исусе, от кръста Ти даде на Йоан Мария за майка,

— дай ни с достоен живот да заслужим да се наричаме нейни деца.

 

Или:

 

Като отдаваме почит на нашия Спасител, родил се от Дева Мария, да отправим към Него покорни молитви:

Нека Твоята майка се застъпва за нас.

Спасителю на света, Ти със силата на Твоето изкупление запази Своята майка от всяко петно на греха,

— запази ни от покварата на греха.

Изкупителю наш, Ти направи Дева Мария достойно обиталище за Тебе и скиния за Светия Дух,

— дай ни навеки да бъдем храм на Твоя Дух.

Исусе, предвечно Слово, Ти научи Твоята майка да избира онова, което е най-добро,

— стори по нейния пример да търсим храната за вечен живот.

Царю на вековете, Ти прие Своята майка с тяло и душа в небесната слава,

— стори в мислите си винаги да пребиваваме в небето.

Господарю на небето и земята, Ти пожела Мария като царица да седне от дясната Ти страна,

дай ни да заслужим да участваме в нейната слава.

 

Отче наш…

 

Молитва

Почитайки славната памет на пресвета Дева Мария, стори, молим ти се, Господи, чрез нейното застъпничество, също и ние да получим пълнотата на твоята благодат. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.