вторник след 1 януари литургия

ВТОРНИК СЛЕД 1 ЯНУАРИ

 

Входен Антифон                               Пс. 117, 26-27

Благословен, който иде в името Господне. Господ е Бог и ни осия.

 

Колекта преди Богоявление

Боже, който чрез чудното Рождение на Твоя Син от Светата Де­вица направи тялото Му да не подлежи на общото наслед­ст­во, + стори, молим Ти се, приети като чеда на това творение, * да бъдем освободени от древната зараза. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и цару­ва в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.

или след Богоявление

Боже, чийто Единороден Син се яви в нашата смъртна плът, + стори, молим Ти се, да заслужим духовно да бъдем преоб­разени чрез Този, * Когото познахме външно нам подобен. Кой­то е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.

Над даровете

Приеми, в добротата си, молим Ти се, Боже, даровете на Твоите верни, + за да разберат чрез небесните Тайнства тези не­ща, * които иповядват с благочестива вяра. Чрез Христа на­шия Господ.

Предисловие за Рождество Христово 1–3 или за Богоявление

 

Причастен Антифон                     Еф. 2, 4; Рим. 8, 3

Поради голямата си любов, с която ни обикна Бог, Той изпрати своя Син в плът, подобна на плътта на греха.

 

Следпричастна

Боже, който действаш в нас чрез Твоето Тайнство, + възбуди в душите ни нови сили, * та приетият дар да ни разположи от­ново да Го приемаме. Чрез Христа нашия Господ.

         

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.