Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Част втори - Отдел първи - Глава първа

Въпроси 218-232

 1. Що е литургия?

Литургията е отслужването на Тайната на Христос и по-особено на Неговата Пасхална тайна. В нея чрез упражняване на свещеническото служение на Исус Христос чрез знаци се изразява и осъществява осветяването на хората и Мистичното тяло, т.е. Главата и членовете на Христос, на Бог се отдава дължимото обществено служение.

 

 1. Какво място заема литургията в живота на Църквата?

Литургията, съвършеното свещенодействие (par excellence), съставлява върха, към който се стреми делото на Църквата, и същевременно извора, от който блика всяка нейна живителна сила. Чрез литургията Христос продължава в Своята църква, с нея и чрез нея делото за нашето изкупление.

 

 1. В какво се състои спасителният промисъл на тайнствата?

Спасителният промисъл на тайнствата се състои в оповестяване на плодовете на Христовото изкупление чрез отслужването на тайнствата на Църквата, най-вече на Евхаристията „докле дойде Той“ (1 Кор. 11:26).

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

Пасхалната Тайна в живота на Църквата

 

Литургията – дело на Пресветата Троица

 

 1. По какъв начин Отец е извор и цел на литургията?

В литургията Отец ни изпълва със Своите благословения чрез Своя въплътен, умрял и възкръснал за нас Син и излива в сърцата ни Свети Дух. Същевременно Църквата благославя Отца чрез обожаване, славословие и благодарение и Го моли за дара на Неговия Син и на Свети Дух.

 

 1. Какво е делото на Христос в литургията?

В литургията на Църквата Христос бележи и осъществява главно Своята пасхална тайна. Като даде Свети Дух на апостолите, Той повери на тях и техните наследници властта да осъществяват делото на Спасението чрез Евхаристичната жертва и тайнствата, в които сам Той действа, за да оповести Своята благодат на вярващите от всички времена и в целия свят.

 

 1. Как действа Свети Дух в литургията по отношение на Църквата?

В литургията се осъществява най-тясното сътрудничество между Свети Дух и Църквата. Свети Дух подготвя Църквата да посрещне своя Господ; Той припомня и явява Христос на събранието на вярващите; Той прави така, че тайната на Христос да присъства в настоящето; Той съединява Църквата с живота и мисията на Христос и прави така, че дарът на общението да принесе плод в Църквата.

 

Пасхалната тайна в тайнствата на Църквата

 

 1. Що и кои са тайнствата?

Тайнствата са видими и действени знаци на благодатта, установени от Христос и поверени на Църквата, чрез които ни се дава божественият живот. Те са седем на брой: Кръщение, Миропомазване (Конфирмация), Евхаристия, Покаяние, Помазване на болни (Елеосвещение), Свещенство и Брак.

 

 1. Какво е отношението между тайнствата и Христос?

Тайните в живота на Христос съставляват основата на това, което Христос, чрез служителите на Църквата дава в тайнствата.

 

Това което беше видимо в нашия Спасител, премина в Неговите тайнства“ (Св. Лъв Велики).

 

 1. Каква е връзката между тайнствата и Църквата?

Христос повери тайнствата на Своята църква. Те принадлежат „на Църквата“ в двоен смисъл: те са „от нея“ – като действия на Църквата, която сама е тайнство на делото на Христос; и са „за нея“, защото изграждат Църквата.

 

 1. Какъв характер имат тайнствата?

Това е един духовен „печат“, даден от тайнствата Кръщение, Миропомазване и Свещенство. Той е обещание и гаранция за Божествена закрила. По силата на този печат християнинът е оприличен на Христос, участва по различни начини в Неговото свещенство и става част от Църквата според своето положение и задължение (свещеник или мирянин). Следователно се посвещава на богопочитанието и служението в Църквата. Тъй като този „печат“ е незаличим, горе посочените тайнства, което го налага тяхната същност, се получават един единствен път в живота.

 

 1. Какво е отношението между тайнствата и вярата?

Тайнствата не само предполагат вярата, но чрез думите и чрез обредните елементи те я подхранват, усилват и изразяват. Когато Църквата извършва тайнствата, тя изповядва получената от апостолите вяра. Оттам идва древният израз: Lex orandi, lex credendi (законът на молитвата – закон на вярата), което означава, че Църквата вярва така, както се моли.

 

 1. Защо тайнствата са действени?

Тайнствата са действени ex opere operato (от самото извършено тайнствено действие), защото в тях действа самият Христос и дава благодатта, която те съдържат, независимо от личната святост на свещенослужителя. Плодовете на тайнствата обаче зависят от разположението на този, който ги получава.

 

 1. По каква причина тайнствата са необходими за Спасението?

Макар и не всички тайнства да са дадени на всеки вярващ, тайнствата са необходими за тези, които вярват в Христос, защото те дават: благодатите от тайнствата, опрощението на греховете, Божественото осиновение, оприличаването на Господ Христос и принадлежността към Църквата. Свети Дух лекува и преобразява тези, които ги получават.

 

 1. Каква е благодатта на тайнствата?

Благодатта на Свети Дух, дадена чрез Христос, е присъща на всяко отделно тайнство. Тази благодат подпомага вярващия по пътя към светостта и с това се подпомага и Църквата в нейното израстване в любовта и свидетелството.

 

 1. Какво е отношението между тайнствата и вечния живот?

В тайнствата Църквата предвкусва вечния живот, като в същото време очаква „да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос“ (Тит. 2:13).

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.