Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Част втора - Отдел втори - Глава четвъта

Въпроси 351-356

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

ДРУГИ ЛИТУРГИЧНИ СЛУЖЕНИЯ

 

Тайнственообразни (треби)

 

  1. Що са тайнственообразните?

Това са установени от Църквата свещени знаци, чрез които се освещават различни обстоятелства в живота. Те съдържат молитва придружена от знака на кръста и други знаци. Сред свещенодействията важно място заемат благословенията, които са хвалебствие на Бог и молитва за получаване на Неговите дарове, посвещавания на хора и освещаване на предмети за богослужението.

 

  1. Що е екзорсизъм?

Екзорсизъм имаме, когато Църквата проси чрез своята власт в името на Исус дадена личност или предмет да бъдат предпазени от влиянието на Лукавия и избавени от неговото владичество. Под обикновена форма той се извършва при Кръщението. Тържественият екзорсизъм, наричан велик екзорсизъм, може да се изпълни само от свещеник с упълномощение на епископа.

 

  1. Какви форми на народно благочестие обграждат тайнствения живот на Църквата?

Религиозното чувство на християнския народ във всички времена е намирало своя израз в различни форми на благочестие, които обграждат живота на Църквата в тайнствата. Такива са например: почитта към мощите, посещенията на светилища, поклонничествата, шествията, Кръстният път, Броеницата. Църквата със светлината на вярата осветля- ва и благоприятства истинните форми на народно благочестие.

 

Християнското погребение

 

  1. Каква връзка има между тайнствата и смъртта на християнина?

Християнин, който умира в Христос, в края на своето земно съществуване достига до новия живот, който е започнал с Кръщението, укрепил с Миропомазването и хранил с Евхаристията като предвкусване на небесната трапеза. Християнското разбиране за смъртта се разкрива в светлината на смъртта и Възкресението на Христос, единствената наша надежда; когато умира в Исус Христос, християнинът „се прибира у Господа“ (2 Кор. 5:8).

 

  1. Какво изразяват погребенията?

Погребенията, макар и отслужвани според различни обреди, отговарящи на обстоятелствата и традициите на отделните райони, изразяват пасхалния характер на християнската смърт в надеждата на възкресението и чувството за общение с покойника особено посред- ством молитва за пречистването на душата му.

 

  1. Кои са основните моменти от погребението?

Обикновено погребението се състои от четири основни момента: посрещане на тялото от страна на общността с думи на утеха и надежда, литургия на Словото, Евхаристично жертвоприношение и „сбогуване“ (с Богом), с което душата на починалия се поверява на Бог, извор на Вечния живот, а тялото се погребва в очакване на Възкресението.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.