Всички Светци

Всички Светци – 1 ноември

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата Откровение на Свети Йоан Апостол             7, 2-4.9-14

Аз, Иван, видях и друг Ангел, който излизаше от изгрев слънце и имаше печат на живия Бог; и той извика с висок глас на черните ангели, на които беше дадено да повредят земята и морето, каза им:

„Не повреждайте земята, морето и дърветата, докато не сложим печат върху челата на рабите на нашия Бог.“ И чух броя на отбелязаните с печат: бяха отбелязани с печат сто и четиридесет и четири хиляди от всички колена на Израилевите синове.

След това погледнах и ето, голямо множество, което никой не можеше да преброи – те бяха от всички племена и колена, от всички народи и езици, застанали пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце, и възклицаваха с висок глас и казваха: „Спасението е от нашия Бог, който седи на престола, и от Агнеца.“

И всички Ангели стояха в кръга около престола, старците и четирите животни, и те паднаха ничком пред престола и се поклониха на Бога и казваха: „Амин. Благословението и славата, премъдростта и благодарението, честта и силата, и могъществото да бъдат на нашия Бог на веки веков. Амин.“

А един от старците заговори и ме попита: „Тези, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?“

Аз му отговорих: „Ти знаеш, Господарю.“

А той ми каза: „Тези са онези, които идват от голямата скръб, и опраха дрехите си и ги избелиха в кръвта на Агнеца.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 23, 1-2.3-4ав.5-6 (О: 6)

О Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице. Господи.

Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея. Защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди. O

Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място? Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си напразно. О

Той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яковов. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от първото послание на Свети Иван Апостол      3, 1-3

Възлюбени;

Вижте, каква любов ни е дал Отец, да се наречем и вече сме такива Божии чеда. Понеже светът не позна Него, не познава и нас.

Възлюбени, отсега сме чеда Божии, макар още да не е явно какво ще бъдем. Но когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, както си е.

И всеки, който има тази надежда в Него, осветява се, както Той е свет.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О (Алилуя.) Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О (Алилуя.)

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              5,1-12а

В онова време:

Като видя Исус народа, се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:

„Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството не­бесно.

Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене: радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.