Връбница неделя – II вечерна

Връбница неделя – 

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

 

Химн

 

Издига се царско знаме,

сияе кръстът във слава –

самият Творец на него

увисна в човешко тяло.

 

На него Исус, прободен

с острец бездушен и хладен,

изми от нас греховете

на кръв и вода в струите.

 

Дърво, обагрено с пурпур,

поело кръвта Христова,

ти бе избрано да носиш

святото тяло на Бога.

 

Блажени са твойте клони –

везни, които претеглят за

нас свещения откуп,

отнел трофея на ада.

 

Да коленичим пред кръста,

олтар за святата жертва –

умря на него Животът

със смърт живота да върне.

 

О, кръсте, благословен си,

едничка наша надеждо,

отнел си мощта на злото,

премахвай греха в душите.

 

О, Троице, спасение наше,

бъди прославена вечно,

изкупените чрез кръста

със благодат укрепявай. Амин.

 

Ант. 1. Христос беше бичуван и поруган, * но Бог с десницата Си Го възвиси.

 

Псалом 109,1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Христос беше бичуван и поруган, * но Бог с десницата Си Го възвиси.

 

Ант. 2. Умити в Христовата кръв, * служим на живия Бог.

 

Псалом 113,9-26

 

Когато Израил излезе из Египет, *

домът Яковов – от другоплеменен народ,

 

Юда стана Божия светиня, *

Израил – Божие владение.

 

Морето видя и побягна; *

Йордан назад се върна.

 

Планините скачаха като овци *

и хълмовете – като агнета.

 

Какво ти е, море , че бягаш, *

и тебе Йордане, че се назад върна!

 

Защо скачате, планини, като овци *

и вие , хълмове, като агнета?

 

Трепери, земьо, пред лицето на Господа, *

 пред лицето на Бога Яковов,

 

Който превръща скалата във водно езеро *

и камъка – във воден извор.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Умити в Христовата кръв, * служим на живия Бог.

 

Ант. 3. Христос Сам с тялото Си * възнесе нашите грехове на дървото, / та като умрем за греховете , / да живеем за правдата.

 

срв. 1 Петър 2,21-24

 

Христос пострада за нас, †

като остави нам пример, *

за да вървим по стъпките Му:

 

Той не стори грях, †

нито се намери лъст *

в устата Му;

 

кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; †

кога страдаше, не заплашваше, *

а предоставяше това на Праведния Съдия;

 

Той Сам с тялото Си †

възнесе нашите грехове *

на дървото,

 

та, като умрем за греховете, †

да живеем за правдата: *

„чрез Неговата рана се изцерихте“.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Христос Сам с тялото Си * възнесе нашите грехове на дървото, / та като умрем за греховете , / да живеем за правдата.

 

Четене    Деян. 13,26-30а

Вам, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение . Защото жителите йерусалимски и техните началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като Го осъдиха, изпълниха тия думи; и макар да не намериха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилата да Го убие. А когато извършиха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха в гроб. Но Бог Го възкреси от мъртвите.

 

Респонсорий

В. Покланяме Ти се, Христе. * И Те благославяме.

Вс. Покланяме Ти се, Христе. * И Те благославяме.

В. Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.

Вс. И Те благославяме.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Покланяме Ти се, Христе. * И Те благославяме.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Писано е: * „Ще поразя пастира , и ще се пръснат овците на стадото“. / А след възкресението Си ще ви изпреваря в Галилея; / там ще Ме видите.

Година В: Здравей, Царю наш, * Сине Давидов, Изкупителю на света; / Тебе предрекоха пророците като спасител.

Година С: Върху Мене трябва да се изпълни и това писано: * „И към беззаконници бе причислен“. / Понеже това, що се отнася до Мене, / се привършва.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Писано е: * „Ще поразя пастира , и ще се пръснат овците на стадото“. / А след възкресението Си ще ви изпреваря в Галилея; / там ще Ме видите.

Година В: Здравей, Царю наш, * Сине Давидов, Изкупителю на света; / Тебе предрекоха пророците като спасител.

Година С: Върху Мене трябва да се изпълни и това писано: * „И към беззаконници бе причислен“. / Понеже това, що се отнася до Мене, / се привършва.

 

Моления

Да величаем Спасителя на човеците, Който отиде в Йерусалим, за да приеме близката смърт и така да влезе в славата Си. Смирено да Го молим:

Освети народа, изкупен с Твоята кръв.

Изкупителю наш, стори чрез покаянието все по-тясно да се съединим с Твоето страдание

и да постигнем славата на възкресението.

Нека Твоята Майка, утешителка на наскърбените, да се грижи за нас,

та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас.

Погледни онези, които поради нашите грехове са напуснали пътя на спасението;

помогни им, а на нас дай да се поправим, за да победят правдата и любовта.

Господи, Ти понизи Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна,

дай на рабите Си дара на послушанието и търпението.

Дари на починалите хвалата на Твоето прославено тяло

и стори един ден и ние да станем нейни съпричастници.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, Който отреди нашият Спасител да се въплъти и да претърпи кръстна смърт, за да даде на човешкия род пример за подражание в смирението, † дай ни да разберем поучението, което произтича от Неговото страдание * и да заслужим дял във възкресението Му. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.