Връбница – неделя – утринна

ВРЪБНИЦА – Утринна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

 

Химн

 

Знак на страстите Господни:

жлъч , оцет и тръст,

и хули, гвоздеи и острието,

свéтите ребра проболо,

та вода и кръв да бликат,

да измият греховете.

 

Кръсте верен, благороден,

о, дърво от Бог избрано,

като тебе няма друго

тъй красиво във горите;

гвоздеи, греди тъй сладки,

сладкия товар понесли.

 

Клони наведи, превий се,

не бъди така сурово,

да омекне твоят дънер –

тялото на Царя славен,

на човешкия Спасител

да не се измъчва вече.

 

Ти достойно бе да носиш

откупът за греховете,

тиха пристан да покажеш

в свят на бури и стихии –

тебе освети Агнецът,

напоил те с кръв невинна.

 

Чест да бъде на Отеца,

на сина Единороден

със Духа на любовта Им;

Богу хвала в Троица Свята,

Той ни пази и дарява

с благодати милостиво. Амин.

 

Ант. 1.  Народът, който беше дошъл на празника , * възклицаваше към Господа : / Благословен Идещият в име Господне! / Осана във висините!

 

Псалом 117

 

Славете Господа, защото Той е благ, *

защото милостта Му е вечна.

 

Да каже сега домът Израилев: *

Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

Да каже сега домът Ааронов: *

Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

Да кажат сега, които се боят от Господа: *

Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

В утеснението си викнах към Господа *

и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

 

Господ е с мене, няма да се уплаша: *

какво ще ми стори човек?

 

Господ ми е помощник, *

ще гледам срещу моите врагове.

 

По-добре да се уповаваме на Господа, *

отколкото да се надяваме на князе.

 

Всички народи ме бяха окръжили, *

но с името Господне аз ги повалих;

 

обсадиха ме, обиколиха ме, *

но с името Господне аз ги повалих.

 

Обиколиха ме, както пчели обикалят мед, †

и угаснаха като огън в тръне: *

с името Господне аз ги повалих.

 

Блъснаха ме силно, за да падна, *

ала Господ ме подкрепи.

 

Господ е моя сила и песен; *

Той стана мое спасение.

 

Глас на радост и спасение *

в жилищата на праведните;

 

десницата на Господа твори сила! †

Десницата Господня е висока, *

десницата Господня твори сила!

 

Няма да умра, но ще живея *

и ще разгласям делата Господни.

 

Господ ме строго наказа, *

ала на смърт ме не предаде .

 

Отворете ми портите на правдата: *

ще вляза в тях, ще прославя Господа .

 

Ето портите Господни: *

праведните ще влязат в тях.

 

Славя Те, че ме послуша *

и стана мое спасение.

 

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, *

той стана глава на ъгъла:

 

това е от Господа *

и е дивно в очите ни.

 

Тоя ден е Господ сътворил: *

да се зарадваме и да се развеселим в него.

 

О, Господи, спаси! *

О, Господи, спомогни!

 

Благословен, който иде в името Господне! *

Благославяме ви от дома Господен.

 

Господ е Бог и ни осия; †

връзвайте с въже жертвата, *

водете я към роговете на жертвеника.

 

Ти си мой Бог: ще Те славя; *

Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям.

 

Славете Господа, защото Той е благ, *

защото милостта Му е вечна.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Народът, който беше дошъл на празника , * възклицаваше към Господа : / Благословен Идещият в име Господне! / Осана във висините!

 

Ант. 2. Да бъдем верни като ангелите и децата * и да възклицаваме към Победителя на смъртта : / Осана във висините.

 

Дан. 3,52-57

 

Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни, *

и хвален, и прославен вовеки,

 

и благословено е името на Твоята слава, * †

име свято и прехвално и прославено вовеки.

 

Благословен си Ти в храма на светата Твоя слава, *

прехвален си и прославен вовеки.

 

Благословен си Ти, Който видиш бездната, †

Който седиш над Херувими *

и си прехвален, и прославен вовеки.

 

Благословен си Ти върху престола на славата на Твоето царство, *

прехвален си и прославен вовеки.

 

Благословен си Ти върху твърдта небесна, *

прехвален си и прославен вовеки.

 

Всички дела Господни, благословете Господа, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Да бъдем верни като ангелите и децата * и да възклицаваме към Победителя на смъртта : / Осана във висините.

 

Ант. 3. Благословен Царят, * Който иде в име Господне! / Мир на небето и слава във висините!

 

Псалом 150

 

Хвалете Бога в Неговата светиня, *

хвалете Го в крепостта на силата Му.

 

Хвалете Го поради Неговото могъщество, *

хвалете Го поради голямото Му величие.

 

Хвалете Го с тръбен звук, *

хвалете Го с псалтир и гусли.

 

Хвалете Го с тимпан и хора, *

хвалете Го със струни и органи.

 

Хвалете Го със звучни кимвали, †

хвалете Го с кимвали гръмогласни. *

Всичко, що диша, да хвали Господа!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Благословен Царят, * Който иде в име Господне! / Мир на небето и слава във висините!

 

Четене    Зах. 9, 9

Ликувай от радост, дъще Сионова , тържествувай, дъще Йерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница.

 

Респонсорий

В. Със Своята кръв, Господи, * изкупи всички ни.

Вс. Със Своята кръв, Господи, * изкупи всички ни.

В. От всяко коляно и език, народ и племе,

Вс. изкупи всички ни.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Със Своята кръв, Господи, * изкупи всички ни.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Да се поклоним на идещия Господ; * с красиви клони в ръце да се затечем да Го срещнем , / да застанем пред лицето Му със славословие, / с радост да възкликнем към Него: / Благословен Господ.

Година B : Които вървяха отпред, * и които съпровождаха Исуса, възклицаваха и казваха : / Осана , благословен Идещият в име Господне! / Благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне!

Година C: Цялото множество ученици, * възрадвани, почнаха велегласно да славят Бога, / като казваха: / Благословен Царят, Който иде в име Господне! / Мир на небето и слава във висините!

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Да се поклоним на идещия Господ; * с красиви клони в ръце да се затечем да Го срещнем , / да застанем пред лицето Му със славословие, / с радост да възкликнем към Него: / Благословен Господ.

Година B : Които вървяха отпред, * и които съпровождаха Исуса, възклицаваха и казваха : / Осана , благословен Идещият в име Господне! / Благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне!

Година C: Цялото множество ученици, * възрадвани, почнаха велегласно да славят Бога, / като казваха: / Благословен Царят, Който иде в име Господне! / Мир на небето и слава във висините!

 

Моления

Когато Христос влизаше в Йерусалим, народът Го приветстваше с възгласи като Цар и Месия. Да Го величаем и радостно да възклицаваме :

Благословен, Който иде в име Господне.

Осана на Тебе, Сине Давидов, Царю на вековете,

осана на Тебе, Победителю на ада и смъртта.

Господи, Ти отиде в Йерусалим, за да пострадаш и да влезеш в славата Си,

доведи Своята Църква до вечната Пасха.

Господи, Твоят кръст стана дърво на живота,

дари неговите плодове на възродените чрез кръщението.

Господи, Ти като наш спасител дойде да освободиш грешниците,

благоволи да въведеш в царството Си онези, които вярват, уповават и обичат.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, Който отреди нашият Спасител да се въплъти и да претърпи кръстна смърт, за да даде на човешкия род пример за подражание в смирението, † дай ни да разберем поучението, което произтича от Неговото страдание * и да заслужим дял във възкресението Му. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.