Връбница литургия

ВЕЛИКА СЕДМИЦА

НЕДЕЛЯ НА СТРАДАНИЕТО ГОСПОДНЕ

 

Днес честваме влизането на Господа Исуса Христа в Йерусалим, за да извърши пасхалната тайна. Затова през всички литургии се възпоменава това влизане на Господа или с шествие, или с тържествен вход, преди другите литургии обикновен вход. Шествието не може да се повтори. Тържествен вход може да се повтори и преди други литургии, които се отслужват в присъствието на много народ.

ВЪЗПОМИНАНИЕ НА ВЛИЗАНЕТО ГОСПОДНЕ В ЙЕРУСАЛИМ

ШЕСТВИЕ

В определено време верните се събират на подходящо място извън църквата, към която се отправя шествието, Верните държат клонките в ръцете си. Свещеникът, облечен в предписаните за литургия одежди (червен цвят), отива при събрания народ.

След това поздравява народа с тези или подобни думи:

Възлюбени братя, след като се подготвихме още от началото на великия пост с покаятелни и милосърдни дела, днес се събираме, за да предшестваме с цялата Църква пасхалната тайна на нашия Господ, а именно смъртта и възкресението Му, за чието изпълнение Той влиза в Йерусалим. С жива вяра и благочестие да се присъединим към Господа при Неговото влизане в свещения град и да се помолим за благодатта да Го следваме до кръстната смърт, за да имаме участие във възкресението и живота.

 

След увещанието свещеник казва молитва:

Да се помолим.

Всемогъщи, вечни Боже, освети с Твоето благословение тези (маслинени, върбови…) клонки и стори ние, които ликуващи придружаваме Христа, нашия Цар, да можем чрез Него да стиг­нем до вечния Йерусалим. Който живее и царува през всич­ки векове на вековете.

 

И ръси клонките с благословена вода

След това се чете Евангелието за Господнето влизане в Йерусалим

Година А: Мт 21, 1-11.

Година В: Мк 11, 1-10 или Йо 12, 12-16.

Година С: Лк 19, 28-40.

 

ЛИТУРГИЯ

Входен Антифон                                                                    Пс. 23, 9-10

Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Ца­ря на славата. Кой е тоя Цар на славата? Господ на силата, Той е Цар на сла­вата..

Не се казва Слава.

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, който отреди нашият Спасител да се въплъти и да претърпи кръстна смърт, за да даде на човеш­кия род пример за подражание в смирението, стори, да заслу­жим да имаме за образец Неговото търпение и дял във въз­кре­сението Му. Който е Бог и с Тебе живее и царува в един­ст­во със Светия Дух през всички векове на вековете.

Чете се исторята на страданието Господне, след това може да се каже крат­ко слово.

Казва се Верую.

 

Над даровете

Боже, чрез страданието на Твоя Син нека се ускори деня на Твоето помирение с нас, което макар и да не заслужаваме поради делата си, чрез застъпничеството на чудното Жертво­при­ношение, да го придобием като дар на Твоето милосър­дие. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Връбница

Св. Господ да бъде с вас.

Вс. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

Вс. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

Вс. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Който благоволи невинен да страда за грешниците и за беззаконията ни несправедливо да бъде осъден. Със смъртта си Той заличи нашите провинения и с възкресението придоби оправданието ни. Когото небесата и земята, Ангели и Архангели провъзгласят и прославят, като непрестанно казват:

 

Причастен Антифон                                                              Мт. 26, 42

Отче, Мой, ако не може да Ме отмине тази чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля.

 

Следпричастна

Подкрепени със свещения Дар, смирено Ти се молим, Боже, чрез смъртта на Твоя Син да се надяваме в това, което вярваме, и стори чрез Неговото възкресение да стигнем там, за където коп­неем. Чрез Христа нашия Господ.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.