велики четвъртък литургия

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

ЛИТУРГИЯ НА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

 

Според древно предание на Църквата, днес са забранени литургии без присъствие на народ. Във вечерните часове, се отслужва литургията на Тайната Вечеря, с участие на цялата еноря. Светото Причастие може да се дава на верните единствено през литургията, на болни може да се дава през целия ден.

ВСТЪПИТЕЛЕНИ ОБРЕДИ И ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО

Табернакулум де бъде съвсем празно, за причестяване днес и утре да се осветят достатъчно комки през литургията.

 

Входен Антифон                                                              Срв. Гал. 6, 14

А ние трябва да се хвалим с кръста на нашия Господ Исус Христос, в който е спасението, животът и възкресението ни, чрез Него сме спасени и освободени.

Казва Слава. През това време бият камбаните и свири орган, които след привършването заглъхват до навечерието на Възкресението.

 

Колекта

Боже, Ти ни събра да честваме Тайната Вечеря, на която Твоя Единороден Син, преди да се предаде на смърт, повери на Църквата новото и вечно Жертвоприношение, трапезата на своята любов, стори от толкова велико Тайнство да черпим пълнотата на любовта и живота. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

УМИВАНЕ НА НОЗЕТЕ

След проповедта, в която се обясняват великите тайни: Установяване на Евхарисията, свещенството, както и Господнята заповед за братската лю­бов, се извършва, където пасторската грижа го изисква, миенето на нозете. Свещеникът пристъпва към избраните мъже и на всеки един, излива вода на крака му и го изтрива. Междувременно се пеят някои от следващите антифони или други подходящи песни

 

Първи Антифон                                                          Срв. Ив. 13, 4. 5. 15

След като стана Господ от вечерята, наля вода в умивалника, и почна да мие нозете на учениците. Този пример ни остави.

 

Втори Антифон                                                                   Ив. 13, 6. 7. 8

Така Той стана до Симон Петър, който Му каза: Господи, Ти ли ще ми миеш нозете? Исус отговори и му рече: ако ти не умия нозете, няма да си с мене. Това, което правя Аз, ти сега не знаеш, а после ще разбереш. Господи, Ти ли ще ми миеш нозете.

 

Трети Антифон                                                                 Срв. Ив. 13, 14

Ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да си умивате нозете един на друг.

 

Четвърти  Антифон                                                             Ив. 13, 34

Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.

 

ЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ

Над даровете

Стори, молим Ти се, Боже, достойно да вземем участие в тези тайни, защото колкото пъти се чества спомена на това Жерт­во­приношение на Христа, се извършва делото на нашето изкупление. Чрез Христа нашия Господ.

Предисловие Светото Причастие

 

Причастен Антифон                                                       1 Кор. 11, 24. 25

Това е Тялото, което за вас ще бъде принесено в жертва; това е чашата на новия завет в Моята Кръв, това правете, колчем пиете, за Мой спомен.

 

Следпричастна

Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, да заслужим, както се подкрепяме на временната Вечеря на Твоя Син, така да бъдем нахранени и на вечната. Чрез Христа нашия Господ.

 

След молитвата свещеникът пренася Светото Причастие до мястото на съхранение, подготвено и украсено по подходящ начин. Междувременно се пее ПЕЙ ЕЗИКО с изключение на двата последни стиха или друг подходящ евхаристичен химн. Свещеникът слага Светото Причастие на олтара коленичи и покадява. През това време се пее ПРЕД ВЕЛИКО СВЕТО ТАЙНСТВО, след което затваря дарохранителницата. Известно време обожава в мълчание, като коленичи, и се прибира в сакристията.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.