велики петък литургия

ВЕЛИКИ ПЕТЪК

ЧЕСТВАНЕ СТРАДАНИЕТО ГОСПОДНЕ

 

Във В. Петък и В. Събота по древното предание Църквата не отслужва Евхаристията. Олтара е изцяло разкрит: без кръст, свещници и покривка. В следобедните часове, а именно около 15 часа, освен ако поради пастирски причини не се избере по-късен час, се чества Страданието Господне. Тази служба се състои от три части: литургия на словото, поклонение не Светия Кръст, и Светото Причастие. Светото Причастие може да се дава на верните единствено през литургията, на болни може да се дава през целия ден.

 

Молитва (не се казва: Да се помолим)

Спомни си, Боже, Твоите милости и освети и закриляй винаги Твоите чеда, за които Исус Христос, Твоят Син, чрез кръвта си постави начало на пасхалната тайна. Който живее и царува през всички векове на вековете.

Или:

Боже, който чрез страданието на Твоя Помазаник, нашия Господ, унищожи смъртта, която е наследство на стария грях, и се предаде на всички поколения, стори, станали подобни на Него, както носихме по закона на природата образа на зем­ния човек, така да носим образа на небесния, осветен от бла­го­датта. Чрез Христа нашия Господ.

 

ПЪРВА ЧАСТ – ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО

 

След това всички сядат и започва литургия на словото. Първо четиво от Пророк Исая (52, 13-53, 12); Втроро четиво от Послание до Евреите (4, 14-16; 5, 7-9); Трето четиво Страданието Господне според Иван (18, 1-19, 42). Може да се каже кратка проповед.

 

МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ

Литургията на словото завършва с молитва на верните. Свещеникът с прибрани ръце, казва намерението на молитва. След това всички известно време се молят тихо, след което свещеникът, с разтворени ръце, чете молитвата. През цялото време на молитва верните могат да коленичат или да стоят прави. От посочените молитви свещеникът може да избере онези, които са по-подходящи за местните условия, но така, че да се запази даденият ред на молитвите.

 

  1. ЗА СВЕТАТА ЦЪРКВА

Да се помолим, братя и сестри, за светата Божия Църква, нека Бог и Господ наш да благоволи да Я умиротвори, обедини и запази по цялата земя, и да стори ние, които живеем мирен и спокоен живот, да прославяме Бога, всемогъщия Отец.

 

Тиха молитва, след което свещтеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, който откри в Христа славата си на всички народи, пази делата на Твоето милосърдие, тъй че Твоята Църква, разпространена по цялата земя да постоянства чрез непоколебима вяра в изповядването на Твоето име. Чрез Христа нашия Господ.

 

  1. ЗА ПАПАТА

Да се помолим, и нашия папа…, нека Бог и Господ наш, който го избра за епископ, да го пази здрав и невредим за своята света Църква, за да управлява светия Божи народ.

 

Тиха молитва, след което свещтеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, на чиито промисъл се крепи всичко, погледни благосклонно нашите молитви и запази, в добротата си, избрания за нас Папа, та християнският народ, който по Твое нареждане се управлява, да расте под ръководство на същия Първосвещеник в заслугите на своята вяра. Чрез Христа нашия Господ.

 

  1. ЗА ВСИЧКИ ЧИНОВЕ И СТЕПЕНИ НА ВЕРНИТЕ

Да се помолим, и нашия епископ (…), за всички епископи, свещеници, диакони и за всички църковни чинове и за целия вярващ народ.

 

Тиха молитва, след което свещеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, чиито Дух осветява и управлява цялото общество на Църквата, изслушай, молещите се за всички църковни чинове, благодарение на Твоята благодат всички вярно да Ти служат. Чрез Христа нашия Господ.

 

  1. ЗА КАТЕКУМЕНИТЕ

Да се помолим за катекумените, нека Бог и Господ наш отвори сърцата им на вратата и на милосърдието си, и чрез кръщелната вода да получат опрощение на всички грехове и да се причислят към нас в Христа Исус нашия Господ.

 

Тиха молитва, след което свещеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, който винаги обогатяваш Църквата си с нови членове, увеличи вярата на катекумените, нека въз­ро­дени в извора на кръщението, да се присъединят към Твои осиновени чеда. Чрез Христа нащия Господ.

 

  1. ЗА ЕДИНСТВО НА ХРИСТЯНИТЕ

Да се помолим за всички братя и сестри, които вярват в Христа, нека Бог и Господ наш да благоволи да обедини и запази в своята единствена Църква всички, които живеят според истината.

 

Тиха молитва, след което свещеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, който обединяваш разпръснатите и пазиш обединението, погледни, в добротата си, стадото на Твоя Син, нека тези, които са осветени от едно кръщение, да бъдат обединени цялостно във вярата и любовта. Чрез Христа нашия Господ.

 

  1. ЗА ЕВРЕИТЕ

Да се помолим и за Евреите, нека Бог и Господ наш, който е говорил някога на Отците им, да им помогне да напредват в любовта към Неговото име и във верността на Неговия завет.

 

Тиха молитва, след което свещтеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, който даде обещанията си на Авраам и на неговото потомство, изслушай благосклонно молитвите на Твоята Църква, и стори, избраният най-напред народ да постигне пълнотата на изкуплението. Чрез Христа нашия Господ.

 

  1. ЗА НЕВЯРВАЩИТЕ В ХРИСТА

Да се помолим за невярващите в Христа, озарени от Светия Дух, да могат и те да влезнат в пътя на спасението.

 

Тиха молитва, след което свещтеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, стори тези, които не признават Хрис­та, но с искрено сърце вярват пред Тебе, да намерят истината, а на нас, които преуспяваме във взаимната любов и проник­ва­ме все по-дълбоко в тайната на Твоя живот, направи по-съ­вър­шени свидетели в света на Твоята любов. Чрез Христа на­шия Господ.

 

  1. ЗА НЕВЯРВАЩИТЕ В БОГА

Да се помолим за тези, които не признават Бога, да следват доб­рото с искрено сърце и по този начин да достигнат да са­мия Бог.

 

Тиха молитва, след което свещтеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, който създаде всички люде и вложи в сърцата им желанието винаги да Те търсят и като Те намерят да бъдат успокоени; стори, въпреки опасните препятствия да могат всички да разпознаят признаците на Твоята доброта и доказателството за добрите дела на вярващите в Тебе, за да при­знаят, че Ти си единственият истински Бог и Баща на чо­веш­кия род. Чрез Христа нашия Господ.

 

  1. ЗА УПРАВНИЦИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

Да се помолим за всички управници на отечеството, нека Бог и Господ наш ръководи душите и сърцата им според своята воля за истински мир и свобода за всички.

 

Тиха молитва, след което свещтеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, в чиято ръка са сърцата на хората и правата на народите, погледни на тези, които, облечени с власт, ни управляват, нека по цялата земя, с Твоята помощ, да пребъдва постоянен мир, процъфтяване на народите и свобода на вярата. Чрез Христа нащия Господ.

 

  1. ЗА УГНЕТЕНИТЕ

Да се помолим, възлюбени, на Бога всемочъщия Отец, да очисти света от всяко заблуждение, да отсрани болестите, да да­де на пътуващите безопасност, на странстващите завръ­ща­не, на болните здраве, и на умиращите вечно спасение.

 

Тиха молитва, след което свещтеникът казва:

 

Всемогъщи вечни Боже, утеха на скърбящи, сили на страда­щите, нека стигнат до Тебе молитвите на угнетените, и нека всич­ки в своите потребности да почувстват Твоето милосър­дие. Чрез Христа нащия Господ.

 

ВТОРА ЧАСТ – ПОКЛОНЕНИЕ НА СВ. КРЪСТ

 

След молитвата се извършва поклонение на Кръста. От предложените об­разци да се избере подходящ за местните условия.

 

ПЪРВИ ОБРАЗЕЦ

Изнася се на олтара покрит кръст, придружен от двама прислужници със запалени свещи. Свещеникът, стоящ пред олтара, приема кръста, открива малко върха му и го издига, казвайки: ЕТО КРЪСТНОТО ДЪРВО, НА КОЕТО УВИСНА СПАСЕНИЕТО НА СВЕТА. Всички отговарят: ДОЙДЕТЕ ДА СЕ ПО­КЛОНИМ. След като всички се поклонят, а свещеникът стои прав и държи издигнат кръст. След това свещеникът открива дясното рамо на кръста, издига го и пак повтаря: ЕТО КРЪСТНОТО ДЪРВО…, След това открива изцяло кръста, издига го трети път и казва: ЕТО КРЪСТНОТО ДЪРВО…

 

ВТОРИ ОБРАЗЕЦ

Свещеникът, отива при вратата на църквата, където взема открит кръст, и се образува шествие до презбитериума. Близо до вратата, по средата на църквата и пред входа на презбитериума носещият кръста го издига и казва: ЕТО КРЪСТНОТО ДЪРВО…

 

ПОКЛОНЕНИЕ НА СВ. КРЪСТ

За поклонение на Светия кръст пристъпват свещеникът, клирът и верните един след друг и след като отдадат почит на кръста, коленичейки с едно коляно или по друг начин, подходчщ за местните условия, например целуване на кръста, се оттеглят.

 

ТРЕТА ЧАСТ – ПРИЧЕСТЯВАНЕ

Върху олтара се разстила покривка и се слага корпорал и книга. След това свещеникът пренася Светото Причастие от мястото на съхранението до олтара, всички пазят мълчание. След това казва:

 

Св. Послушни на спасителните заповеди и поучени от божественото наставление, ние се осмеляваме да кажем:

Вс.  Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Св. Молим Ти се, Господи, избави ни от всички злини, благоволи да дадеш мир в наши дни, тъй че с помощта на Твоето милосърдие да бъдем винаги освободени от греха и предпазени от всяко смущение, очаквайки блажената надежда и пришествието на нашия Спасител, Исус Христос.

Вс. Защото Твое е царството, и силата и славата на веки.

Св. Приемането на Тялото и Кръвта Ти, Господи Исусе Христе, да се не превърне за мен в съд и осъждане, а чрез Твоята милост да ми послужи за защита на душата и тялото и за изцеление.

 

Свщеник приема Тялото Христово и след това раздава на верните. По това време може да се пее подходиащи песни. След Причастие казва следната молитва:

Всемогъщи вечни Боже, който ни възстанови чрез блажената смърт и възкресение на Христа, запази в нас делото на Твоето милосърдие, и чрез участие в тази тайна да живеем в постоянна преданост към Тебе. Чрез Христа нашия Господ.

 

След това свещеникът отнася Светото Причастие на приготевено място и след известо време мълчание казва молитва за отпуск обърнат към на­ро­да:

Молим Ти се, Боже, нека върху Твоя народ, който чества смъртта на Твоя Син с надежда за възкресение, слезе обилно благословение, да получи опрощение и дай му утеха, нека светата му вяра за вечното изкупление се засили и се укрепи. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.