Великден

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – през деня

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      10,34а.37-43

В онези дни:

Петър проговори и рече: “Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Иван: Как Бог помаза с дух Свети и със сила Исуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.

И ние сме свидетели на всичко, що стори Той в Юдейската страна и в Йерусалим; и как Го убиха, като Го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде Му да се явява – не на целия народ, а нам, пред избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след възкресението Му от мъртвите.

И заповяда ни да проповядваме на людете и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога съдия на живи и мъртви. За Него всички Пророци свидетелствуват, че всеки, който вярва в Него, ще получи прошка на греховете чрез Неговото име.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 117,1-2.16ав-17.22-23 (О: 24)

 

О Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него.

 

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега Израил: Той е благ, защото милостта Му е вечна. O

 

Десницата Господня твори сила, десницата Господня е висока. Няма да умра, но ще живея, и ще разгласям делата Господни. О

 

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; Това е от Господа, и е дивно в очите ни. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.     3,1-4

Братя:

Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога; за небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога. А кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с него в слава.

Това е Божие слово.

 

ПОСЛЕДОВАНИЕ

 

Жертвата пасхална с песни хвалят днес Християни.

Агнец спаси овците: грешниците с Отца си помири вече Христос невиний.

В бой се биха и смъртта и животът; житейски вожд мъртъв, жив царува.

Кажи ни, Марио, що видя ти из пътя?

На живия Христос гроба: и славата Му като възкръснал.

И ангели – свидетели и дрехи.

Възкръсна Христос – надежда моя, превари ще ви в Галилея.

Знаем, че Христос възкръсна от мъртвите наистина: помилвай ни, Царю победител.

 

О Алилуя. Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас; нека празнуваме в Господа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              20,1-9

В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът е вдигнат от гроба. Затичва се тогава и дохожда при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и каза им: “Дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са Го турили.”

Тогава излезе Петър и другият ученик, и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха наедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петър и пръв дойде на гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят; ала не влезе в гроба.

След това дохожда Симон Петър, влезе в гроба и вижда, че само повивките стоят; пък кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при повивките, а – свита отдясно на едно място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба, и видя, и повярва. Защото още не знаеха Писанието, че той трябва да възкръсне от мъртвите.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.