велика седмица – четвъртък

велика седмица – четвъртък

СВЯТО ПАСХАЛНО ТРИДНЕВИЕ

ВЕЧЕРНА ЛИТУРГИЯ ЗА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход.                         12,1-8.11-14

В онези дни:

Каза Господ на Мойсей и Аарон в Египетската земя: “Тоя месец да ви бъде начало на месеците: пръв да ви бъде между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете Израилеви и говорете им:

“Десетия ден на този месец нека всеки си вземе по едно агне според семействата, по агне на семейство. Ако пък семейството е толкова малко, че не може да изяде агнето, нека той и най-близкият на дома му съсед го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, колко всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от козите. И да се пази то у вас до четиринадесетия ден на тоя месец; тогава да го заколи цялото събрание на Израилските синове, превечер. И да вземат от кръвта му и да помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тая нощ да изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви.

А яжте го тъй: препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо; това е Пасха (тоест отминаване Господне). Аз пък същата тая нощ ще мина по Египетската земя, и ще поразя всичко първородно в Египетската земя, от човек до добитък и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ. А оная кръв ще ви бъде белег на къщите, дето се намирате и, като видя кръвта, ще ви отмина; и между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам Египетската земя.

И тоя ден ще ви бъде за спомен; и празнувайте го като празник за Господа през всички ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 115,12-134.15-16вс.17-18 (О: Срв 1 Кор 10,16)

 

О Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.

 

Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към Мене? Чашата на спасението ще приема, и името Господне ще призова. O

 

Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. О, Господи, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите окови. О

 

На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           11,23-26

Братя:

Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: “Вземете, яжте, това е Моето Тяло, за вас преломявано; това правете за Мой спомен.” Взе също и чашата подир вечеря и каза: “Тая чаша е новият завет в Моята Кръв; това правете, колчем пиете, за Мой спомен.”

Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              13,1-15

Пред празник Пасха Исус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бях в света, Той ги възлюби докрай.

И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил в сърцето на Юда Симонов Искариот да го предаде, Исус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната си дреха и, като взе убрус, препаса се; после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който бе препасан.

Дохожда, прочее, при Симон Петър, а той му казва: “Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?”

Исус му отговори и рече: “Което върша Аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш.”

Петър Му казва: “Няма да умиеш нозете ми во веки.”

Исус му отговори: “Ако те не умия, нямаш дял с Мене.”

Симон Петър Му казва: “Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата.”

Исус му казва: “Умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист; а вие сте чисти, ала не всички.” Защото Той знаеше, кой щеше да Го предаде; затова и рече: “Не всички сте чисти.”

А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: “Знаете ли, какво ви направих? Вие Ме наричате “Учител” и “Господ”; и добре казвате: понеже съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви измих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, както Аз ви направих.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.