велика седмица събота – утринна

велика седмица събота

Утринна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

 

Химн

 

Спасителю на душите,

покайните песни слушай,

смили се, прости на тези,

които в Теб уповават.

 

Мощта на врага ни древен

със кръста славен потъпка ,

той знак на вярата стана за

всички Твои избрани.

 

Освободи ни навеки от

игото на греха ни, та

злият да не владее

изкупените с кръвта Ти.

 

За нас, Исусе преблаги,

във преизподнята слезе –

длъжници на смърт горчива

дари със живота вечен.

 

Когато по Твойто слово

светът достигне до края,

отново ще дойдеш в слава

да съдиш живи и мъртви.

 

Затуй, Христе, Ти се молим

да изцелиш наште рани, Ти,

Който в Троица Пресвята

достоен си за прослава. Амин.

 

Ант. 1. Убиха невинния Господ, * затова ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син.

 

Псалом 63

 

Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля; *

запази живота ми от врага, който ме застрашава;

 

укрий ме от заговора на коварните, *

от бунта на злодейците,

 

които изостриха езика си като меч; †

изопнаха лъка си – язвителните си думи, *

за да стрелят скришом върху непорочния;

 

те стрелят внезапно върху него и не се боят. *

Те се утвърдиха в зло намерение;

 

съветваха се да заложат примки *

и думаха: Кой ще ги види?

 

Дирят неправди, правят разследване подир разследване *

дори до вътрешния живот на човека и до дълбочината на сърцето.

 

Но Бог ще ги порази със стрела: *

те ще бъдат внезапно пронизани;

 

с езика си ще поразят сами себе си; *

всички, които ги видят, ще бягат от тях.

 

И всички човеци ще се уплашат, †

ще възвестят делото Божие *

и ще разберат, че това е Негово дело.

 

А праведникът ще се развесели в Господа †

и ще се уповава Нему; *

и ще бъдат похвалени всички прави по сърце.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Убиха невинния Господ, * затова ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син.

 

Ант. 2. От портите на преизподнята * избави душата ми, Господи.

 

Песен Ис. 38,10-14.17-20

 

Казах в Себе Си: Когато преполових дните си, *

трябва да вляза в портите на преизподнята;

 

аз съм лишен *

от остатъка на годините си.

 

Аз казвах: Не ще видя Господа, *

Господа в земята на живите;

 

не ще видя вече човек *

между живеещите в света;

 

жилището ми се снема от мястото и се отнася от мене *

като овчарска колиба;

 

трябва да отрежа като тъкач живота си; †

Той ще ме от основа отреже; *

денем и нощем чаках, че Ти ще ми пратиш смърт.

 

Чаках до заранта; †

като лъв Той съкрушаваше всичките ми кости; *

ден и нощ чаках, че ще ми пратиш смърт.

 

Като жерав, като лястовичка издавах звукове, *

като гълъб тъгувах;

 

очите ми унило гледаха към небето: *

Господи! утеснен съм; спаси ме.

 

Ето, за добро ми беше силната тъга *

и Ти избави душата ми от гибелния

 

ров, хвърли зад гърба Си *

всичките ми грехове .

 

Баща ще възвести на децата Твоята истина.*

Господ ще ме спаси;

 

и ние във всички дни на нашия живот †

със звуковете на моите струни *

ще пеем песни в дома Господен.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. От портите на преизподнята * избави душата ми, Господи.

 

Ант. 3. Бях мъртъв, * и ето, жив съм вовеки веков; / и имам ключовете на ада и смъртта.

 

Псалом 8

 

Хвалете Бога в Неговата светиня, *

хвалете Го в крепостта на силата Му.

 

Хвалете Го поради Неговото могъщество,

* хвалете Го поради голямото Му величие.

 

Хвалете Го с тръбен звук, *

хвалете Го с псалтир и гусли.

 

Хвалете Го с тимпан и хора, *

хвалете Го със струни и органи.

 

Хвалете Го със звучни кимвали, †

хвалете Го с кимвали гръмогласни. *

Всичко, що диша, да хвали Господа!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Бях мъртъв, * и ето, жив съм вовеки веков; / и имам ключовете на ада и смъртта.

 

Четене      Ос. 6,1-2

В скръбта си те от ранно утро ще Ме търсят и ще казват: Да идем и да се върнем при Господа! Защото Той ни нарани – и Той ще ни изцели, порази – и ще превърже раните ни; ще ни оживи в два дни, в третия ден ще ни издигне и ние ще живеем пред лицето Му.

 

Респонсорий

Христос стана за нас послушен дори до смърт, * и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име.

 

Ант. на Кантика:  Спаси ни, Спасителю на света, * Ти ни изкупи с кръста и с кръвта Си; / помагай ни Господи, Боже наш.

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика: Спаси ни, Спасителю на света, * Ти ни изкупи с кръста и с кръвта Си; / помагай ни Господи, Боже наш.

 

Моления

С искрено благочестие да величаем нашия Изкупител , Който за нас претърпя смърт и беше погребан, за да възкръсне от мъртвите. Да отправим към Него смирени молитви:

Господи, помилвай ни.

Христе, Спасителю наш, Ти пожела Твоята скръбна Майка да бъде под кръста и да преживее полагането Ти в гроба ,

дай ни в страданията си да бъдем участници в Твоето страдание.

Христе, Господи наш, Ти като зърно, паднало в земята, ни донесе плода на Божествения живот,

стори да умираме за греха, а да живеем за Бога.

Христе, Пастирю наш, Ти лежеше в гроба, скрит за всички,

  научи ни да обичаме живота, скрит с Тебе в Отца.

Христе, нови Адаме, Ти слезе в преизподния ад, за да освободиш от затвора на смъртта праведните, които от началото на света бяха задържани там,

стори всички, които лежат в гроба на греховете, да чуят Твоя глас и да възкръснат за живот.

Христе, сине на живия Бог, в Светото кръщение се погребахме заедно с Тебе,

помогни ни да станем подобни на Тебе във възкресението и да напредваме в новия живот.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи, вечни Боже, Твоят Единороден Син беше положен в гроба и излезе от него пълен със слава; † стори милостно верните, които чрез кръщението участват в смъртта Му, * чрез възкресението Му да постигнат радостта на вечния живот. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.