велика седмица – освещаване на маслата

велика седмица – сряда

за осветяване на светите масла

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                         61,1-За.6а.8в-9

Духът Господен е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година и деня на отмъщение от нашия Бог, да утеша всички тъгуващи, да възвестя на тъгуващите в Сион, че на тях вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач – елей за радост, вместо отпаднал дух – славна одежда.

А вие ще се наречете “свещеници на Господа”, “служители на нашия Бог” ще ви наричат.

Ще им въздам награда на истина и ще поставя с тях вечен завет. И потомството им ще бъде известно между народите и поколението им всред племената. Всички, които ги видят, ще познаят, че те са поколение от Господа благословено.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Дан 88,21-22.25 и 27 (О: Срв 2а)

 

О Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.

 

Намерих Моя раб Давид; със светия си елей го помазах. Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи. O

 

И Моята истина и Моята милост са с него, и чрез Моето име ще се възвиси неговият рог. Той ще ме нарича: “Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение.” О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол.          1,5-8

Благодат вам и мир от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началник на земните царе, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници: Нему слава и владичество во веки веков. Амин.

Ето, иде с облаци и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха, и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да. Амин.

Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ Бог, който е, който е бил и който иде, Вседържителят.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Духът Господен е върху Мене; Той Ме прати да благовестя на бедните.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              8,16-21

В онова време:

Исус дойде в Назарет, дето бе възпитан и по обичай си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. И Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано:

“Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да проповядвам благоприятната Господня година.”

И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени в Него. И почна да им говори: “Днес се изпълни това Писание, което чухте.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.