велика седмица – сряда

велика седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                   50,4 – 9а

Господ Бог ще ми даде език на мъдри, за да мога да подкрепя изнемогващия; всяка заран Той пробужда, пробужда ухото ми, за да слушам като ония, които се учат. Господ Бог ми отвори ухото.

Аз пък се не възпротивих, не отстъпих назад. Тялото си подложих на биещите, и страните си – на удрящите; лицето си не скривах от  поругание и заплюване.

И Господ ми помага: затова не се срамувам, затова държа лицето си като кремък, и зная, че няма да остана посрамен.

Близо е оня, който ме оправда; кой иска да се надваря с мене? Да застанем заедно. Кой иска да се съди с мене? Нека пристъпи към мене. Ето, Господ ми помага: кой ще ме осъди?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 68,8 – 10.21 всд – 22.31 и 33 – 34 (0: 14с и в)

 

О По голямата си благост чуй ме, Господи, във време благоприятно.

 

Защото поради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми. Чужд станах за братята си и странник за синовете на майка ми. Защото ревността за Твоя дом ме яде, и хулите на ония, които Те хулят, падат върху мене. O

 

Позорът съкруши сърцето ми, и аз изнемощях очаквах състрадание, но го няма, утешители, ала не намирам. И дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха. О

 

Ще видят това страдащите и ще се зарадват, и ще оживее сърцето на вас, които търсите Бога. Ще славя името на Бога в песни, ще го превъзнасям в славословие. Защото Господ слуша бедните, и не пренебрегва своите затворници. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Здравей, Царю наш, послушен на Отца: воден си да бъдеш раз­пнат, като кротко агне на заколване.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              26,14 – 25

В онова време:

Един от дванайсетте, на име Юда Искариот, отиде при първосвешениците и рече: „Какво ще ми дадете, та да ви Го предам?“ А те му предложиха трийсет сребърника. И оттогава той търсеше сгоден случай да Го предаде.

А в първия ден на празника Безквасници пристъпиха учениците към Исуса и Му рекоха „Искаш да Ти приготвим да ядеш Пасхата?“

Той рече: „Идете в града у еди-кого си и му кажете: „Учителят казва: Времето Ми наближава, у тебе ще правя пасхата с учениците Си.“ Учениците направиха, както им заповяда Исус и приготвиха пасхата.

А когато се свечери, Той седна на трапезата с дванайсетте ученика; И когато ядеха, рече: „Истина ви казвам, един от вас ще ме предаде.“

Те се много наскърбиха, и всеки от тях почна да Го пита: „Да не съм аз, Господи?“

А Той отговори и рече: „Който топна с Мене в блюдото, той ще Ме предаде. Прочее, Син Човеческий отива, както е писана за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде!

Добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил.“

А Юда, който Го предаде, отговори и рече: „Да не съм аз, Рави?“

Той му отговори: „Ти каза.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.