библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Бягството на Яков и неговият сън

Историята на Спасението

Бягството на Яков и неговият сън

Яков излезе от Вирсавия и тръгна към Харан. Стигна до едно място, където остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. Взе един камък, подложи си го за възглавница и легна да спи.

И видя сън. Ето стълба, изправена на земята. А върхът й стига до небето. Ангели Божи се качват и слизат по нея. И Господ стои наблизо и говори: „Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраам и Бог на Исаак. Ще дам земята, на която лежиш, на тебе и на потомството ти. Потомството ти ще бъде като пясъка на земята. Ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг. И ще бъдат благословени в тебе и твоето семе всички земни племена. Аз съм с тебе! Ще те запазя навред, където и да отидеш. И ще те върна пак в тази земя. Няма да те оставя, докато не изпълня онова, което ти казах.“

Яков се събуди от съня си. Уплаши се. И рече: „Наистина Господ е на това място. А аз не знаех! Колко е страшно! Това не е нищо друго, а домът на Бог! Това са небесните врати!“

И стана Яков рано сутринта. Взе камъка, който беше сложил под главата си, изправи го като стълб и го поля с елей.

Яков нарече онова място Ветил* (*Ветил – Божи дом). Предишното му име беше Луз.

И Яков даде оброк: „Ако Бог бъде с мене и ме опази по пътя, по който тръгвам, ако ми дава хляб и дрехи и се завърна с мир в бащиния си дом, ако Господ бъде мой Бог, то този камък ще бъде за мене Божи дом. И от всичко, което Ти, Боже, ми даваш, ще Ти давам десятък.“

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.