библия за младежи - Новият Завет - Детството на Исус

Бягството в Египет

Историята на Спасението

Бягството в Египет

Ангел Господен се яви насън на Йосиф и му каза: „Стани, вземи Младенеца и майка Му и бягай в Египет. Остани там, докато не ти се явя отново, защото Ирод търси Детето, за да Го погуби!“

Йосиф стана, взе Младенеца и Мария и замина с тях още същата нощ. Останаха в Египет до смъртта на Ирод, за да се сбъдне реченото от Господ чрез пророка: „От Египет повиках Своя Син.“

Когато Ирод разбра, че мъдреците са го излъгали, много се ядоса. Изпрати да избият във Витлеем и околностите му всички младенци – от новородените до двегодишните. Така се сбъдна реченото от пророк Йеремия:

„Глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям. Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги нямаше“.

След като умря Ирод, ангел Господен отново се яви насън на Йосиф и му каза: „Вземи Младенеца и майка Му и замини от Египет. Отиди в земята на Израил, защото измряха ония, които искаха да погубят Детето.“

Йосиф, Исус и Мария дойдоха в земята на Израил. Но Йосиф чу, че царува Архелай, синът на Ирод, и се уплаши. Получи насън откровение да заминат за Галилея. Заселиха се в град Назарет. Така се сбъдна казаното чрез пророците, че Той ще се нарече Назарей.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.