Генерални Аудиенции

Братя и сестри в Бога

21 август 1963 – Папа Павел VI

Братя и сестри в Бога

 

Скъпи синове и дъщери!
Скъпи братя и сестри в Христос!

Поздравът, който ви отправяме в тази обща аудиенция, събужда в душата ни впечатление, което вече сме изпитали в други подобни аудиенции и което също изпитахме, присъствайки на аудиенциите на нашите предшественици, когато Те поздравяваха тълпите от вярващи и поклонници, допуснати до тяхното присъствие.

Тоест впечатлението, че нашият поздрав не се дава на непознати, не се дава на непознати, но се дава на хора, с които вече съществува много тясна и много жива връзка на духовно родство. Нарекох ви синове и дъщери, братя и сестри, с искрена обич, с дълбоко чувство, сякаш вече ви познавахме, сякаш ви чакахме тук!

Така е! Вашето идване в къщата на Наместника на Христос подчертава не само Нашето универсално Бащинство, но и принадлежността ви към великото и тайнствено семейство на Христос. Тази среща ни кара да се наслаждаваме духовно и почти чувствително на единството и съборността на Църквата и ни кара да повтаряме: „колко е хубаво, колко е радостно да живеят заедно толкова много братя“ (Пс. 132, 1).

Пожелаваме ви същото щастливо впечатление от тази аудиенция: радостта от всеобщото милосърдие, чийто източник притежава Католическата църква, удовлетворението да се чувствате като братя в Христос и деца на един и същи небесен Баща.

Бихме искали да бъдете свидетели на това щастливо преживяване, когато се върнете в домовете си, и винаги да бъдете пропагандатори на единството на Църквата, като работите и се молите, така че нейните деца да са винаги верни на нея, за да могат нашите разделени братя един ден да се насладим на нашето щастие и че хората, далеч от Христос, също могат да го познават и да се придвижат към неговото уникално стадо на човешко братство и общо спасение.

За тази цел сега ще дадем нашата апостолска благословия.

 

Папа Павел VI

Генерална аудиенция

Базилика Свети Петър, сряда, 21 август 1963 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.