Брак

БРАК (ВЕНЧАВКА)

 

Св.: В името на Отца, Сина и Светия Дух.

Всички: Амин

Св.: Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението на Светия Дух, да бъдат с всички вас.

Всички: И с твоя дух.

 

СПОМЕН ЗА КРЕЩЕНИЕТО

Св.: … и …, Църквата споделя вашата радост и заедно с вашите близки тя ви посреща с голяма обич в деня, в който пред Бога, нашият Отец, решите да осъществявате общението за целия живот.

В този празничен за вас ден Господ нека да ви послуша. Нека да изпрати помощта му от небето и да ви пази.

Нека да изпълни желанията на сърцето ви и нека изпълни молитвите ви.

Благодарни, че станахме чеда в Сина, нека да направим сега спомен за кръщението, от което, като от плодоносно семе, се ражда и се усилва ангажиментът да живееш вярно в любовта.

Отче, в Кръщението на твоя Син Исус при река Йордан Ти си разкрили на света съпружеската любов към Твоя народ.

Всички: Хвалим те и ти благодарим.

Св.: Исусе Христе, от Твоето ребро, отворено на Кръста, Ти създаде Църквата, твоята любима невяста.

Всички: Хвалим те и ти благодарим.

Св.: Свети Дух, сила на Отца и Сина, днес накараш булчинската рокля на Църквата да заблести във Велизар и Мария

Всички: Хвалим те и ти благодарим.

Св.: Всемогъщият Бог, извор и източник на живот, който си ни регенерирал във вода със силата на Твоя Дух, съживявай във всички ни благодатта на Кръщението, а на Велизар и Мария дари свободно сърце и пламенна вяра, така че, пречистени отвътре, да приветстват дара на Брака, новия начин на тяхното освещаване.

Чрез Христа нашия Господ.

Всички: Амин

 

Слава във висините Богу… 

 

МОЛИТВА

 Св.: Да се помолим.

Боже, който освети брачния съюз чрез толкова възвишено тайнство, че го направи символ тайственото съединение на Христа с Църквата, стори Велизар и Мария да покажат с живота си действителността на тайнството, което приемат чрез вярата. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

ЧЕТИВАТА

 

ОБРЕДИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК

Св. Скъпи И & И, дойдохте тук, за да бъде вашата любов осветена от Бога пред представителя на Църквата и пред свидетелите. Христос благославя щедро тази любов и, за да останете верни един на друг и да понесете взаимно отговорността, произтичаща от брака. Той ви обогатява и подкрепя с особено тайнство, след като ви е осветил вече в Светото Кръщение. Затова от името на Църквата очаквам от вас искрени отговори на моите въпроси.

 

Св. И & И дойдохте ли тук да сключите брак без никакво принуждение, а доброволно и с пълно съзнание?

И & И: Да.

 

Св. Готови ли сте през брачния ви живот да се обичате и уважавате докато сте живи?

И & И: Да

 

Св. Готови ли сте на драго сърце да приемете от Бога дадените ви деца и да ги възпитавате според учението на Христос и Църквата?

И & И: Да

 

Св. Така като възнамерявате да сключите свещен брачен съюз, стиснете си десните ръце и изразете пред Бога и пред неговата Църква Вашето съгласие.

И: Аз И вземам теб И за своя съпруга и с Божията Благодат ти обещавам, че ще ти остана верен в щастие и нещастие, при болест и здраве, и ще те обичам и почитам през всички дни на живота си.

 

И: Аз И вземам теб И за свой съпруг и с Божията Благодат ти обещавам, че ще ти остана вярна в щастие и нещастие, при болест и здраве, и ще те обичам и почитам през всички дни на живота си.

 

Св. Да благоволи Бог да утвърди съгласието Ви, което изразихте пред Църквата и да излее върху Вас обилно благословение.

Онова което Бог е съчетал, човек да не разделя.

Всички: Амин.

 

Благославяне и предаване на халките

 

С. Благослови Господи, тези халки, които ние в твоето име благославяме, че тези, които ще ги носят, спазвайки неопетнена вярността помежду си, да постоянстват в мир, и в твоята воля и да живеят във взаимна любов. Чрез Христос нашия Господ.

Всички: Амин.

 

И: И, вземи този пръстен в знак на моята любов и на моята вярност. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

 

И: И, вземи този пръстен в знак на моята любов и на моята вярност. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

 

МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ

 

Св.: Братя и сестри, осъзнавайки особения дар на благодатта и любовта, чрез който Бог искаше да направи съвършени и да осветява любовта на нашите И и И нека да помолим Господа, подкрепени с примера и чрез застъпничеството на светиите, те вярно да пазят тяхната брачна връзка.

Нека да се молим и да кажем заедно „Послушай ни, Господи“

 

Четец: За новите съпрузи И и И, за да расте семейството им всеки ден в любов, вярност и мир, Нека да се молим

Всички: Послушай ни, Господи

 

Четец: И и И сега са обединени в Брак: Светият Дух да ги подкрепи във взаимното отдаване и направи техния съюз радостен и плодотворен, нека да се молим.

Всички: Послушай ни, Господи

 

Четец: За семействата на съпрузите, които са ги видели да растат и да узрелият, та с обичта и близостта си нека те бъдат за тях подкрепа, водач и убежище, Нека да се молим.

Всички: Послушай ни, Господи

 

Четец: За всички присъстващи тук съпрузи: за да могат от участието в Евхаристията да черпят светлина и сила да обновят благодатта на своя брак, нека се молим.

Всички: Послушай ни, Господи

 

Четец: За нас тук събраните в името Господне: от трапезата на Словото и на Хляба на живота нека да знаем как да черпим духовна храна за нашата вяра и за подкрепа в житейските трудности, нека се молим.

Всички: Послушай ни, Господи

 

Св.: Сега, в общение с Небесната църква, нека призовем застъпничеството на светците

Света Марио, Майко Божия, моли се за нас

Света Марио, Майко на Църквата, моли се за нас

Света Марио, Царице на семейството, моли се за нас

Свети Йосифе, съпруг на Мария, моли се за нас

Свети Божии ангели, молете се за нас

Свети Йоаким и Анна, молете се за нас

Свети Захарий и Елисавета, молете се за нас

Свети Йоане Кръстител, моли се за нас

Свети Петре и Павле, молете се за нас

Свети апостоли и евангелисти, молете се за нас

Свети Христови мъченици, молете се за нас

Свети Акила и Пришила, молете се за нас

Свети Марио и Марто, молете се за нас

Света Моника, моли се за нас

Свети Паолино, моли се за нас

Санта Бригита, моли се за нас

Света Рита, моли се за не

Света Франческа Романа, моли се за нас

Свети Тома Моро, моли се за нас

Света Йоана Берета Мола, моли се за нас

Света Патриция, моли се за нас

Свети Франциск от Асизи моли се за нас

Светии всички Божии, молете се за нас

Св.: Господи, излей върху И и И Духа на Твоята любов, така че те да станат едно сърце и една душа: нека нищо да раздели тези съпрузи, които сте съединили, и изпълнени с Твоя благослов, нека нищо не ги нарани.

Чрез Христа нашия Господ.

Всички: Амин.

 

Св.: Молете се, братя и сестри, та това мое и ваше жертвоприношение да бъде приятно пред Бога всемогъщия Отец.

Всички: Господ да приеме от твоите ръце това жертвоприношение за чест и слава на своето име, за наша полза и за благото на цялата си света Църква.

 

МОЛИТВА НА ДАРОВЕТЕ (ако се служи Светата Евхаристия)

Св.: Приеми с благост, Господи, даровете, които ти принасяме с радост и пази с бащинската Си любов И и И, които си съединил с тайнството на венчавката.

Чрез Христа нашия Господ.

 

ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ДОСТОЙНСТВОТО НА БРАЧНИЯ СЪЮЗ (ако се служи Светата Евхаристия)

Св. Господ да бъде с вас.

Всички И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

Всички Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа нашия Бог.

Всички Достойно и праведно е.

Cв. Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим. Господи, свети Отче, всемогъщи вечни Боже: който пожела съюзът между съпрузите да бъде неразтрогаема връзка на любов и мир и плодовитостта на християнското семейство да увеличи числото на твоите чеда. В своето Провидение и със своята благодат Ти разпореждаш по неизразим начин раждането на деца да обогатява човечеството и тяхното духовно възраждане да увеличава Църквата, чрез Христа нашия Господ. Чрез когото заедно с Ангелите и всички Светци пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:

Всички: Свет, свет, свет Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името на Господа. Осанна във висините. 

 

Спомен в Евхаристичната Молитва (ако се служи Светата Евхаристия)

Спомни си за твоите чеда И и И, които днес в Христа основаха едно ново семейство, малка църква и тайнството на твоята любов, та благодатта на този ден да обхване целия им живот.

 

Господна Молитва

Св: Послушни на спасителните заповеди и поучени от божественото наставление, ние се осмеляваме да кажем:

Всички: Отче наш, който си на небесата, да се свети Името ти, да дойде Царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

 

„Възлюбени братя, да призовем смирено господа, да излее своя благослов и благодат върху тази своя рабиня, която в Христа сключи брак с този мъж, та свързани чрез свещен съюз да бъдат единодушни в любовта (както са единни чрез тайнството на Тялото и Кръвта Христови).“ 

 

И всички кратко се молят тихо. После свещеникът, с разтворени ръце, продължава:

 

„Боже, който с всемогъщата си власт създаде всичко, и след като постави в ред стихиите на света, създаде човека по свой образ, даде на мъжа в лицето на жената помощница, за да не бъдат вече двама, а една плът, като ни учиш, че никога не е позволено да се разтрогне това, което си благоволил да установиш като едно цяло:

Боже, който освети съпружеското съжителство чрез толкова голяма тайна, та в брачния съюз Ти ни даде преобраза на свещения съюз на Христа и Църквата;

Боже, чрез когото жената се съединява с мъж, в обществото, което е било първо установено, получава онова благословение, което не е било отменено ни чрез наказанието за първоначалния грях, ни чрез присъдата на всеобщия потоп;

Погледни благосклонно на тази твоя рабиня И, която свързва в брачен съюз, желае твоята помощ и подкрепа; да пребъдва в деня благодатта на любов и мир, и да подражава примерите на светите жени, които Свещеното Писание възхвалява.

Нека мъжът й И има пълно доверие в нея и след като я признае за равностойна своя другарка и сънаследница на благодатта и вечния живот, да й отдава дължимата почит и я обича винаги със същата любов, с каквато Христос обикна Църквата си.

И сега Ти се молим, Господи, тези твои слуги да останат привързани към вярата и законите, и верни в любовта си, да се отличават с благонравен живот; подкрепени със силата на Евангелието, да дават добро свидетелство за Христа; (нека дочакат челяд, нека бъдат отличаващи се по добродетели родители; да видят и двамата чеда от чадата си) и, след като постигнат желаната дълбока старост, да получат живота на блажените в небесното царство. Чрез Христа нашия Господ. О. Амин. 

 

Св: Мирът Господен да бъде винаги с вас

Всички: И с твоя дух

 

С: Помирете се взаимно

(И всички изразяват помежду си мир и братска любов)

 

СЛЕДПРИЧАСТНА МОЛИТВА (ако се служи Светата Евхаристия)

Св.: Господи, подкрепяй чрез силата на това жертвоприношение, установеното от Твоето Провидение дело и стори И и И да бъдат единодушни в любовта тези, които свърза със свещен съюз и нахрани със същия Хляб и Кръв. Чрез Христа нашия Господ.

Всички: Амин.

 

Благословът на края на литургията

 

Св.: Бог, вечният Отец, да ви запази единодушни във любов; мирът Христов да пребъдва във вас и винаги да остане във вашия дом.

Всички: Амин.

 

Св.: Бъдете благословени в чедата си, имайте утеха от приятелите си и истински мир с всички.

Всички: Амин. 

 

Св.: Свидетелствайте в света за Божията любов и всички онези скърбящи и бедни на които се притечете на помощ, да ви приемат в радост  във вечните Божии селения.

Всички: Амин.

 

Св.: И вас всички тук присъстващи да ви благослови всемогъщият Бог Отец и Син  и Свети Дух.

Всички: Амин.

 

Св.: В Църквата и в света бъдете свидетели на дара на живота и любовта, който служихте. Идете с мир.

Всички: Благодаря на Бога

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.