библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Божият шепот

Историята на Спасението

Божият шепот

Ахав разказа на жена си Йезабел всичко, което стори Илия и как уби с меч всички пророци.

Тогава Йезавел проводи пратеник при Илия да му каже: „Нека боговете стоварят върху главата ми всичкото зло, ако утре по това време не направя с твоята душа това, което бе сторено с душата на всеки един от тях!“

Илия се уплаши и бързо замина, за да спаси живота си. Дойде във Вирсавия, която е в Юдея. Там остави слугата си, а той отиде в пустинята на един ден път. Когато пристигна, седна под една хвойна и поиска да умре:

„Стига вече, Господи! Прибери душата ми, понеже аз не съм по-добър от отците си.“

След това легна и заспа под хвойната. И ето, ангел се докосна до него и му каза: „Стани и яж!“

Илия се събуди и видя до възглавето си печена питка и стомна вода. Хапна, пийна и пак заспа. Но ангел Господен се върна повторно, докосна се до него и каза: „Стани и яж, защото те чака дълъг път!“

Илия стана, хапна и пийна и като се подкрепи с тази храна, вървя четиридесет дни и четиридесет нощи до Божията планина Хорив.

Там възлезе в пещерата и пренощува. И ето, дойде към него слово от Господ и Той му каза: „Защо си тук, Илия?“

Илия отговори: „Пламнах от ревност за Господ, Бог Саваот, защото синовете на Израил оставиха Твоя завет, разрушиха Твоите жертвеници и с меч убиха Твоите пророци. Само аз останах, но и моя живот искат да вземат.“

Гласът му рече: „Излез и застани на планината пред лицето на Господ. Ето, Господ минава!“

Силен вятър, който цепи планини и събаря скали, беше пред Господ, но не във вятъра е Господ. След вятъра – земетръс, но не в земетръса е Господ. След земетръса – огън, но не в огъня е Господ. След огъня – лъх от тих вятър.

Като чу това, Илия закри лицето си със своя кожух, излезе и застана при входа на пещерата.

Тогава към него gouge глас, който му каза: „Защо си тук, Илия?“

Той отговори: „Пламнах от ревност за Господ, Бог Саваот, защото синовете на Израил оставиха Твоя завет, разрушиха Твоите жертвеници и с меч убиха Твоите пророци. Само аз останах, но и моят живот искат да вземат.“

Господ му рече: „Върни се по пътя през пустинята в Дамаск. Когато пристигнеш, помажи Азаил за цар на Сирия, а синът на Намес, Июй, помажи за цар на Израил. Синът на Сафат, Елисей от Авел- Мелох, помажи за пророк вместо тебе. Който избегне меча на Азаил, него ще убие Июй, а който се избави от меча на Июй, него ще убие Елисей.“

Илия тръгна и намери Елисей, сина на Сафат, когато ореше. Минавайки край него, Илия хвърли плаща си върху му. Елисей тръгна след Илия и започна да му служи.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.