библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Бог се явява на Аврам

Историята на Спасението

Бог се явява на Аврам

След тези събития във видение дойде слово от Господ към Аврам: „Не бой се, Авраме! Аз съм твой щит. Наградата ти ще бъде твърде голяма.“

Аврам рече: „Владико Господи, какво ще ми дадеш, като аз оставам бездетен и Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?“

Но Господ му каза: „Той няма да ми бъде наследник. Онзи, който произлезе от тебе, ще бъде твой наследник.“

Тогава Бог изведе Аврам навън и рече:

 „Погледни към небето и преброй звездите, ако можеш да ги изброиш. Толкова ще бъдат твоите потомци.“

Аврам повярва на Господ. И това му се вмени за праведност.

Господ рече: „Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам властта над тази земя.

Знай, че твоите потомци ще бъдат пришълци в чужда земя, ще ги поробят и ще ги угнетяват четиристотин години. Но Аз ще съдя народа, който ще ги пороби. След това потомците ти ще излязат от онази страна с голям имот. По време на четвъртия род те ще се върнат тук, защото беззаконията на аморейци още не са стигнали върха си. А ти ще отидеш при отците си в мир и ще бъдеш погребан в дълбока старост.“

В този ден Господ сключи завет с Аврам, като рече:

„Аз давам на твоето потомство земята от Египетската река до голямата река Ефрат и всички народи, които живеят в нея.“

 

Аврам получава името Авраам

Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ му се яви и рече: „Аз съм Бог Всемогъщ! Върви пред Мене и бъди непорочен! Ще сключа Моя завет между Мене и тебе и много, твърде много ще те умножа.“

Тогава Аврам падна ничком, а Бог продължи да говори: „Аз съм! И ето завета Ми с тебе. Ти ще бъдеш баща на много народи. И вече няма да се наричаш Аврам, а името ти ще бъде Авраам* (*Съществуват различни тълкувания на имената Авраам и Сарра. Едни от тях са: Авраам – обичан баща на множество хора /патриарх/; Сарра – принцеса), защото ще те направя баща на много народи и много, твърде много ще те умножа. От тебе ще произлязат народи и царе. И Аз ще направя Моя завет между Мене и тебе и твоите потомци завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци. Ще дам на тебе и на потомството ти цялата Ханаанска земя, по която странстваш, за вечно вла­дение. И ще им бъда Бог!

Не наричай жена си вече Сара. Нека името й бъде Сарра! Аз ще я благословя и ще ти дам от нея син. Ще я благословя и от нея ще произлязат народи и царе.“

Авраам падна ничком, засмя се и каза в себе си: „Нима от стогодишен ще произлезе син? И нима деветдесетгодишната Сарра ще роди?“

Но Бог му рече: „Да, твоята жена Сарра ще ти роди син и ще му дадеш името Исаак. Ще направя и с него Своя завет вечен и ще бъда Бог на него и на потомството му.“

 

Явлението в Мамре

Господ се яви на Авраам в дъбравата Мамре. Авраам седеше при входа на шатрата си по време на дневната жега.

Той вдигна очите си и видя трима мъже да стоят срещу него.

Затече се да ги посрещне и се поклони доземи, като рече:

„Господарю, ако съм намерил благоволение пред очите Ти, не отминавай Твоя раб.“ Мъжете се спряха при него. След като ги нагости, те го попитаха: „Къде е жена ти Сарра?“ Авраам отговори: „Тук, в шатрата.“

Един от тях рече: „Аз пак ще дойда догодина по това време при тебе и жена ти Сарра ще има син.“

А Сарра слушаше при входа на шатрата. Авраам и Сарра бяха стари и в преклонна възраст. Сарра се засмя в себе си и рече: „Нима ще имам такава утеха на стари години? А и господарят ми е стар.“ Тогава Господ рече на Авраам: „Защо Сарра се засмя в себе си и каза: „Нима наистина мога да родя толкова остаряла?“ Има ли нещо невъзможно за Господ?

В уреченото време, догодина, Аз ще бъда в твоя дом. И Сарра ще има син.“

Сарра не си призна, че се е засмяла, защото се бе уплашила.

Но Господ й каза: „Не, ти се засмя.“

 

Бог наказва Содом и Гомор

Мъжете станаха и тръгнаха към Содом и Гомор. Авраам отиде да ги изпроводи. И рече Господ: „Ще скрия ли от Авраам, Моя раб, какво искам да направя?“

А Господ възнамеряваше да унищожи Содом и Гомор заради голямата развратеност на техните жители. Авраам се застъпи за праведниците в тези градове, но не успя да ги спаси, защото не се намериха и десет праведника. Вечерта двамата ангели дойдоха в Содом. Пренощуваха при Лот и рано сутринта му казаха:

„Вземи жена си и двете си дъщери, които са при тебе, и бягай, за да не погинеш заради беззаконието на града.“

И понеже се бавеше, заради милостта на Господ към него ангелите взеха Лот, жена му и двете му дъщери за ръка и ги изведоха вън от града. А когато се разделиха с тях, единият ангел рече: „Спасявай душата си! Не поглеждай назад и в тази околност никъде не се спирай! Спасявай се в планината, за да не погинеш!“

Когато слънцето изгря над земята, Господ изля върху Содом и Гомор дъжд от огън и жупел. И съсипа тези градове, цялата околност, всички жители и всички ра­стения. А жената на Лот погледна назад. И веднага се превърна в солен стълб.

Рано сутринта Авраам стана и отиде на мястото, където бе стоял пред лицето на Господ. Погледна към Содом и Гомор и към целия простор наоколо. И видя как дим се вдигаше от земята като от пещ.

Господ погледна милостно към Сарра, както бе рекъл. И стори, каквото бе обещал. Сарра зачена и роди син на Абраам в старините му, по бремето, за което му бе говорил Бог.

И Абраам нарече сина, който му роди Сарра, Исаак* (*Исаак – Бог се усмихва).

 

Бог изпитва вярата на Авраам

След тези събития Бог постави в изпитание Авраам. Каза му: „Вземи едничкия си син Исаак, когото обичаш, и иди в земята Мория. Там го принеси в жертва всесъжение* (*Жертва всесъжение – В патриархалната ера при семитите е съществувал обичай да се принася в жертва най- скъпото. Според този разказ животните вече са изместили човешкото жертвоприношение) на една от планините, която ще ти покажа.“ Авраам стана рано сутринта и оседла ослето си. Взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаак. Нацепи дърва за всесъжението и тръгна към мястото, за което Бог му каза. На третия ден Авраам нареди на слугите:

„Вие останете тука с ослето. Аз и синът ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.“

Авраам взе дървата за всесъжение и натовари с тях сина си Исаак. Взе в ръце огън и нож и двамата тръгнаха заедно. Тогава Исаак попита баща си: „Тате, имаме огън и дърва, но къде е агнето за всесъжение?“

Авраам рече: „Сине мой, Бог ще предвиди агне за всесъжението.“ И вървяха нататък двамата заедно. Стигнаха до мястото, за което бе казал Бог. Там Авраам направи жертвеник и наслага дървата. После върза сина си Исаак и го сложи на жертвеника върху дървата. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но Ангел Господен му викна от небето: „Аврааме, Аврааме! Не вдигай ръка върху момчето и не му прави нищо. Сега разбрах, че се боиш от Бог и не пожали едничкия си син за Мене.“

Авраам повдигна очи и видя един овен. Той се бе заплел с рогата си в гъстака.

Авраам отиде, взе овена и го принесе все съжение вместо сина си Исаак.

Втори път Ангел Господен извика от небето към Авраам: „Кълна се в Себе Си, казва Господ, понеже ти направи това и не пожали за Мене едничкия си син, Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе като звездите в небесните простори и пясъка по морския бряг. Твоето потомство ще завладее градовете на враговете си.

И ще бъдат благословени в семето ти всички земни народи, задето послуша гласа Ми.“

Авраам се върна при слугите си. Заедно отидоха във Вирсавия.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.