библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Бог дава обещание на Аврам

Историята на Спасението

Бог дава обещание на Аврам

В земята Харан живееше човек на име Аврам. Аврам беше син на Тара и далечен потомък на Сим. Тара дошъл със своето семейство от град Ур Халдейски в Харан.

Един ден Господ се яви на Аврам и му рече:

„Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си и иди в земята, която ще ти покажа. Аз ще произведа от тебе голям народ. Ще те благословя и ще възвелича името ти и ти ще бъдеш благословен. Аз ще благословя ония, които те благославят, и ще прокълна ония, които те злословят. Чрез тебе ще бъдат благословени всички земни племена.“

И тръгна Аврам, както му каза Господ. Заедно с него тръгна и Лот. Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан. И взе Аврам със себе си жена си Сара и Лот, братовия си син, всичкия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан. И тръгнаха, за да идат в земята, която Бог беше определил.

Пристигнаха в земята Ханаан. Аврам премина през река Йордан и стигна до мястото Сихем, до дъбравата Мамре. Тогава по тези места живееха хананейци. Там Господ се яви на Аврам и му рече: „Тази земя ще дам на потомството ти.“

И съгради Аврам жертвеник на Господ, Който му се яви. После тръгна на изток от Ветил към планината. Постави шатрата си така, че Ветил оставаше на за­пад, а Гай – на изток.

Съгради и там жертвеник на Господ и призова Неговото име. После Аврам се преселваше от място на място на юг към Негев.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.