Богоявление

Богоявление – 6 януари

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                   60,1-6

Дигни се, светлей, Иерусалиме: Защото дойде твоята светлина е слава Господня изгря над тебе. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак народите: а над тебе ще възсияе Господ и славата му ще се яви над тебе.

И народите ще дойдат към твоята светлина, и царете – към сияни­ето, изгрява над тебе. Подигни очи и погледай наоколо; те всички се събират, идат при тебе; твоите синове отдалеч идат, и твоите дъщери стават от всички страни.

Тогава ще видиш и ще се зарадваш, и сърцето ти ще затрепти е ще се разшири, защото богатството на морето към тебе ще се обърне. имотът на народите към тебе ще дойде. Множество камили ще те покрият – дромедари от Мадиян и Ефа: всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян й ще възвестят славата Господня.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 71, 2.7-8.10-11.12-13 (О: срв 11)

 

О Ще ти се поклонят. Господи, всички народи на земята.

 

Боже, дай на царя твоето правосъдие; и на царевия син твоята правда; за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда. O

 

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир, докле месечина трае. Той ще владее от море до море, и от Реката до краищата на земята. О

 

Царете на Тарсис и островите данък ще му поднесат: царете на Арабия и Сава дарове ще му принесат. И ще му се поклонят всички царе, и ще му служат всички народи. О

 

Защото той ще избави бедния, стенещия, и угнетения, който няма помощник. Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха и ще спаси душите на бедните. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни.          3,3-2а.5-6

Братя,

Вие чухте за разпоредбата на благодатта Божия, мене дадена за вас, именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната, която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите му апостоли и пророци чрез Дух Свети: че езичниците ще бъдат сънаследници, съставящи едно тяло, и съпричас-тници на обещанието Божие в Христа Исуса чрез благовестието.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              2,1-12

Когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казваха: „Де е родилият се цар Юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да Му се поклоним.“

Като чу, цар Ирод се смути, и цял Йерусалим с него; и като събра всички първосвещеници, и книжници народни, питаше ги: „Де трябва да се роди Христос?“

А те му казаха: „Във Витлеем Юдейски: защото тъй е писано чрез пророка: „И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от Юдините воеводства: защото от тебе ще излезе Вожд, който ще пасе моя народ Израиля.“

Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза: „Идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.“ Те изслушаха царя и заминаха.

И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост; и като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове: злато, ливан и смирна.

И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирод, те заминаха по друг път за страната си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.