Богоявление – I вечерна

Богоявление – 6 януари 

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Ироде, царю жестоки, Христос

със страх те изпълва ,

но земна власт Той не търси,

дарява ни с вечно царство.

 

А мъдреците от изток

с дарове Бога признаха,

открили Го в светлината,

със почит се поклониха.

 

Влезе невинният Агнец

в чистите струи Йордански,

отне от нас греховете –

безгрешен, и нас очисти.

 

Чудо на Бога всемощен:

водата става червена,

в делвите се превръща

във старо сватбено вино.

 

Бъди прославен навеки

с Отца и Духа, Исусе,

Който на всички народи

във светлина се откриваш. Амин.

 

Ант. 1. Нашият Господ и Спасител, * роден преди денница и преди векове, днес се яви на света.

 

Псалом 134 (135) – І

 

Хвалете името Господне, *

хвалете раби Господни,

 

които стоите в дома Господен, *

в дворите на дома на нашия Бог.

 

Хвалете Господа , защото Господ е благ; *

възпявайте името Му, защото това е сладостно,

 

защото Господ Си избра Якова , *

 Израиля за Свое достояние.

 

Познах, че Господ е велик *

и Господ наш е по-високо от всички богове.

 

Господ върши всичко, що иска, †

на небесата и на земята, *

в моретата и във всички бездни;

 

издига облаци от краищата на земята, †

прави светкавици при дъжд , *

извежда вятър из Своите скривалища.

 

Той порази първородните в Египет *

от човек до добитък,

 

прати личби и чудеса всред тебе, Египте, *

върху фараона и върху всичките му раби,

 

порази много народи *

и изтреби силни царе :

 

Сихона, цар аморейски, и Ога, цар васански, *

и всички царства ханаански;

 

и земята им даде за наследие, *

за наследие на Своя народ Израиля.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Нашият Господ и Спасител, * роден преди денница и преди векове, днес се яви на света.

 

Ант. 2. Нашият Господ е велик, * нашият Бог е над всички богове.

 

Псалом 134 (135) – ІІ

 

Господи, Твоето име е вечно; *

Господи, споменът за Тебе е от рода в род.

 

Защото Господ ще съди Своя народ *

и ще се смили над Своите раби.

 

Езическите идоли са сребро и злато, *

дело на човешки ръце:

 

имат уста, ала не говорят, *

имат очи, ала не виждат;

 

имат уши, ала не чуват, *

и в устата им няма дишане.

 

Подобни тям ще бъдат ония, които ги правят, *

и всеки, който се тям надява.

 

Доме Израилев, благословете Господа ! *

Доме Ааронов, благословете Господа!

 

Доме Левиев, благословете Господа! *

Вие, които се боите от Господа, благословете Господа!

 

Благословен от Сион Господ, *

Който живее в Йерусалим!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Нашият Господ е велик, * нашият Бог е над всички богове.

 

Ант. 3. Ето звездата, блестяща като пламък, * която сочи Бога, Царя на всички царе; съзряха я мъдреците и принесоха дарове на великия Цар.

 

срв. 1Тим. 3,16

 

В. Хвалете Господа, всички народи!

 

Бог се яви в плът, *

засвидетелствуван бе от Духа.

В. Хвалете Господа, всички народи!

 

Показа се на Ангели, *

проповядван биде на народи.

В. Хвалете Господа, всички народи!

 

Приет с вяра в света, *

възнесе се в слава.

В. Хвалете Господа, всички народи!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Ето звездата, блестяща като пламък, * която сочи Бога, Царя на всички царе; съзряха я мъдреците и принесоха дарове на великия Цар.

 

Четене     2 Тим. 1,9-10

Бог ни спаси и повика към свето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Исуса преди вечни времена, а открита сега с явяването на нашия Спасител Исуса Христа, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието.

 

Респонсорий

В. В Него ще бъдат благословени * всички земни племена.

Вс. В Него ще бъдат благословени * всички земни племена.

В. Ще Го облажават всички народи.

Вс. всички земни племена.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. В Него ще бъдат благословени * всички земни племена.

 

Ант. на Кантика: Като видяха звездата, мъдреците си казаха : * Това е знакът на великия Цар; да идем да Го търсим и да Му принесем дарове: злато, ливан и смирна.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика: Като видяха звездата, мъдреците си казаха : * Това е знакът на великия Цар; да идем да Го търсим и да Му принесем дарове: злато, ливан и смирна.

 

Моления

Да величаем с радост Спасителя, Комуто днес се поклониха мъдреците от изток, и да отправим към Него нашите молитви:

Спаси, Господи, всички, които Те търсят.

Царю на народите, Ти извика мъдреците първи сред езическите народи да Ти се поклонят,

изпълни ни с дух на хваление и благочестиво служение.

Царю на славата, Ти управляваш справедливо Своя народ,

  дари на човечеството траен мир.

Царю предвечни, Ти пребъдваш във всички поколения,

изпълни човешките сърца със сладостта на Своето слово.

Царю на правдата, Ти искаш да избавиш бедния, който е безпомощен,

  бъди милостив към бедните и страдащите.

Господи, Твоето име е благословено навеки,

доведи нашите починали братя и сестри до пълнотата на спасението.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, Който на днешния ден чрез пътеводна звезда откри на езическите народи Твоя Единороден Син, † стори, в милостта си, ние, които вече Те познахме чрез вярата, * да достигнем до съзерцаване на красотата на Твоето величие. Чрез  нашия Господ  Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия  Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.