Бл.Дева Мария, Майка на Светата Надежда – пч

Блажена Дева Мария, Майка на Светата Надежда – 9 юли

Факултативно Възпоменание

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата Син Сираков.                         24, 10–13. 20-24

Преди вековете, в началото. Той ме произведе, и аз не ще се свърша довека.

Аз служих пред Него в светата скиния и тъй се утвърдих в Сион.

Той ми даде и покой във възлюбения град, и в Йерусалим е моята власт.

И аз се вкорених в прославения народ, в наследствения дял на Господа.

Аз съм като лоза, която ражда благодат, и цветовете ми са плод на слава и богатство.

Пристъпете към мене вие, които ме желаете, и се насищайте с плодовете ми; защото, да си спомняш за мене е по-сладко от мед, и да ме владееш е по-приятно от медена пита.

Които ме ядат, повече ще огладняват, и които ме пият, повече ще ожъдняват.

Който ме слуша, не ще се посрами, и които се трудят с мене, не ще съгрешат.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Лк 1, 46-55  (О:  виж 2)

 

О Моята Надежда е в Бога, Спасителя мой.

 

Душата ми величае Господа, и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой, затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи; O

 

Силният ми стори велико нещо, и свято е името Му; Неговата милост е от рода в род към онези, които се боят от Него; О

 

Той показа сила с десницата Си; разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си; свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо; О

 

Взе под закрила Израил, Своя слуга, като си спомни милостта, както обеща на нашите деди, на Авраам и потомството му във вековете. О

 

Алилуя Пресвета Майко и Пречиста Богородице, застъпвай за нас, славна Царице на света, при Господа, който те избра. Алилуя

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              2,  1-11

На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска, и Иисусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Иисус и учениците Му.

И като се привърши виното, казва на Исус майка Му: вино нямат.

Исус й казва: какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми.

Майка Му рече на служителите: каквото ви каже, сторете.

Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по иудейския обичай, побиращи по две или по три мери. Исус им казва: напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре. Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха.

А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца и му каза: всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.

Така Исус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

Това е слово Господне.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.