Блажени Евгений Босилков

Блажени Евгений Босилков – 13 ноември

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата на Премдроста                  10, 13-15

Премъдроста не остави проданения праведник, а го спаси от грях; тя слиза с него в затвора, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски скиптър и власт над ония, които го угнетяваха, показа, че са лъжци тия, що го обвиняваха, и му дари вечна слава. Тя освободи светия народ и непорочното семе от народи притеснители.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,2-9 (О: 5б)

 

О Господ ме избави от всички мои опасности.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвала за Hero e винаги в устата ми. С Господа ще се хвали дишата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. O

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името My заедно. Потърсих Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. О

 

Които обръщаха поглед към Hero, просияваха, и лицата им няма да се посрамят. Ето, сиромахът викна, и Господ чу, и го спаси от всичките му беди. О

 

Ангелът на Господа застава около ония, които My се боят, и ги избавя. Вкусете и вижте, колко благ е Господ! Блажен е човекът, който се надява на него. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Св. Павел апостол до филипяни                       3,17-4-1

Бъдете мои подражатели, братя, и гледайте ония, които постъпват по образец, какъвто имате в нас.

Понеже мнозина, за които съм ви говорил често, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на Кръста Христов: техният край е погибел, техният Бог-коремът, а славата – в срама им, те мислят за земното.

А нашето живелище е на небесата, откъдето очак-ваме Спасителя, нашия Господ Исус Христос, който ще преобрази унизеното наше тяло така, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на себе си всичко, и така, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Блажен е човекът, който устоява на изкушения, защото, след като бъде изпитан, той ще получи венеца на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              12, 24-26

В онова време, Исус каза на учениците Си: „Истина, истина ви казвам: ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само: ако умре, принася много плод.

Който обича душата си, ще я изгуби, а който мрази душата си на този свят, ще я запази, за вечен живот.

Който ми служи, нека ме последва; и където съм аз, там ще бъде и моят служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец“.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.