благославяне на нов дом

БЛАГОСЛАВЯНЕ НА НОВ ДОМ

 

Свещеникът: Нашата помощ е в името на Господа

Отговор: Който създаде небето и земята.

Свещеникът: Господ да бъде с вас.

Отговор: И с Твоя дух.

 

Свещеникът: Да се помолим:

Господи, Боже всемогъщи, благослови този дом за да пребъдва в него здраве, непорочност, победа, добродетелност, смирение, доброта и скромност, изпълнение ни закона и благодарност към Бога Отца и Сина и Светия Дух, И това благословение да пребъдва винаги върху този дом и върху обитателите му сега и през вековете на вековете.

Тебе Отче, Всемогъщи Боже, смирено молим за този дом, за обитателите му и м пещите му, благослови и освети дома и изпълни го с всички блага, дай им Господи, от изобилието на небесните блага и от плодородието на земята не ги лишавай, и техните желания, по Твое милосърдие, доведи до осъществяване. И така, с нашето влизане, благоволи да благословиш и осветиш този дом, както си благоволил да осветиш дома на Авраам, Исаак и Яков, и между стените на този дом да живеят ангелите на Твоята светлина, та да пазят дома и обитателите му.

Чрез Христа Нашия Господ.

Благослови, Господи, това жилище, та всички обитатели в него да пребъдват в Твоя мир и да изпълняват Твоята воля и да остареят и да се увеличат дните им и да достигнат до небесното царство.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

Свещеникът поръсва с вода, казвайки:

Поръси ме, Господи, с исоп да се очистя,

умий ме и по бял от снега ще стана.

Помилвай ме, Боже, по великата си милост.

Слава на Отца…

 

Господи, изслушай моята молитва

И викът ми да достигне до тебе

 

Свещеникът: Господ да бъде с вас.

Отговор: И c твоя дух.

Да се помолим:

Изслушай ни Господи, всемогъщи вечни Боже, и благоволи да изпратиш Твоя свет ангел от небето, който да пази, да защитава, да закриля, посещава и покровителства всички обитатели в този дом.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

Свещеникът: Благославя с кръста:

Благословението на Всемогъщия Бог

Отец, Син и Свети Дух

да слезе и да пребъдва винаги с вас.

Отговор: АМИН.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.