благославяне на вода

БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ВОДА

 

Свещеникът: Възлюбени братя, да се помолим смирено на Господа Бога да благоволи да освети тази вода; поръсването с нея да ни припомни, че сме били кръщавани. Нека, прочее, Бог ни помага да останем верни на Духа, който сме приели.

Свещеникът: Да се помолим:

Всемогъщи, вечни Боже, Ти желаеш чрез тази вода, която е източник на живот и средство за очистване да се очистват душите и да получават дара на вечния живот.

Благоволи, молим Ти се, да осветиш тази вода. Днес, в деня, който по особен начин принадлежи на Тебе, желаем да бъдем подкрепени. Съживи в нас източника на Твоята благодарност. Защити чрез тази вода душите и телата от всяко зло за да можем – очистени вътрешно – да се приближим до Тебе и достойно да приемем Твоето спасение. Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

(ПРЕЗ ВЕЛИКДЕНСКО ВРЕМЕ)

Господи, всемогъщи Боже, изслушай благосклонно молитвата на своя народ и освети тази вода, за да я използваме ние, които честваме спомена на възвишеното дело на нашето изкупление. Ти си я сътворил за да напоява земята и да укрепва и очиства тялото ни, но си служиш с нея и в делата на Твоето милосърдие: през нея си извел Своя народ от робството и си уталожил жаждата му в пустинята. Пророците чрез знака на водата предрекоха Новия Завет, който трябваше да сключиш с човеците и най- после чрез водата, която Христос освети в Йордан си обновил във възраждащата свещена купел пропадналото ни естество. Нека тази вода бъде за нас спомен на приетото Кръщение и позволи да се радваме заедно с всички братя, потопени чрез кръщението в пасхалната тайна на Христа. Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.