Благовещение – 25 март – I вечерна

Благовещение – 25 март

I Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Приемаш в твоята утроба,

О, Дево Марио,

Словото на Бог Отец.

 

Над теб Божия Дух

разстила Своята сянка,

О, Господна Майко.

 

О, свята врата на храма,

недокосната и ненарушима,

разтваряш себе си на Царя на славата.

 

Предсказан от пророци,

оповестен от ангел,

идва Спасителят Исус.

 

На Теб, Христе, да бъде хвала,

на Отца и на Светия Дух

през вековете на вековете. Амин.

 

 

Ант. 1. И ще покара младочка от Иесеевия пън, клон ще израсне от неговия корен; и ще почива върху Него Духа Господен. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 112

 

Хвалете, слуги Господни, *

хвалете името Господне.

 

Нека бъде благословено името Господне *

сега и във вековете.

 

От изгрев до залез слънце *

нека бъде прославяно името Господне.

 

Високо над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господ, нашият Бог, *

Който живее във висините,

 

накланя се и гледа с внимание *

към небето и земята;

 

От прахта издига бедния *

от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи *

като майка, радваща се на децата си.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. И ще покара младочка от Иесеевия пън, клон ще израсне от неговия корен; и ще почива върху Него Духа Господен. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. Ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида, и царството Му не ще има край. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 147

 

Хвали, Иерусалиме, Господа *

хвали, Сионе, твоя Бог,

 

защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *

благославя твоите синове сред тебе;

 

утвърждава в твоите предели мир, *

с едра пшеница те насища;

 

праща на земята Своето слово; *

Неговото слово бързо върви;

 

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

 

хвърля градушката Си на късове; *

пред Неговия мраз кой ще устои?

 

Праща Словото Си, и всичко се разтапя; *

духа с вятъра Си, и води потичат.

 

Той яви Своето Слово на Яков, *

Своите наредби и съдби – на Израил.

 

На никой друг народ Той не е сторил това, *

и Неговите съдби те не знаят.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида, и царството Му не ще има край. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3. Днес Вечното Слово, родено от Отца преди вековете, смири себе си, стана смъртен човек. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Днес Вечното Слово, родено от Отца преди вековете, смири себе си, стана смъртен човек. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       1 Йоан. 1,1-3а

Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас.

 

Респонсорий

В. Ще покара младочка от Иесеевия, * звезда от Яков.

Вс. Ще покара младочка от Иесеевия, * звезда от Яков.

В. Спасителят ще се роди от Девата,

Вс. звезда от Яков.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Ще покара младочка от Иесеевия, * звезда от Яков.

 

Пасхално Време:

В. Ще покара младочка от Иесеевия, звезда от Яков. *Алилуя, алилуя.

Вс. Ще покара младочка от Иесеевия, звезда от Яков. *Алилуя, алилуя.

В. Спасителят ще се роди от Девата,

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Ще покара младочка от Иесеевия, звезда от Яков. *Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика: Дух Светий ще слезе върху ти, Марио; ще те осени присъствието на Всевишния. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика: Дух Светий ще слезе върху ти, Марио; ще те осени присъствието на Всевишния. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Моления

С упование призоваваме Бог Отец, Който днес чрез ангела извести на Мария словото на спасението:

Господи, дари ни Твоята благодат.

Избрал си Дева Мария да стане Майка на Твоя Син

погледни с доброта към всички тези, които очакват изкуплението.

Чрез устата на ангела извести на Мария радостта и мира,

—  дари на света радостта и мира на Твоето Царство.

Чрез делото на Светия Дух и със съгласието на Дева Мария благоволи да се всели между нас Твоето Вечно Слово,

—  подготви ни да приемем Христа, както Го прие Дева Мария.

Ти, Който издигаш смирените и гладните изпълни с блага,

—  помогни на слабите, въздигни обезверените, утеши умиращите.

Боже, велики и милосърдни, на когото нищо е невъзможно,

—  спаси ни от греха и от смъртта и дари на нашите починали вечното наследство.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, който благоволи Твоето Слово да приеме в утробата на Дева Мария истинско човешко тяло, стори, молим ти се, ние, които признаваме нашия Изкупител като Бог и човек, да вземем участие в неговия божествен живот. Той е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.