Благовещение Господне

Благовещение Господне – 25 март

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из втората книга на пророк Исаия.            7, 10-14; 8, 10

В онези дни:

Господ продължаваше да говори на Ахаз и рече: “Искай за се­бе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето.”

И рече Ахаз: “Няма да искам и няма да изкушавам Господа.”

Тогава Исаия рече: “Слушайте, прочее, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог? Затова Сам Господ ще ви даде личба: Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което значи Бог с нас”.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 89, 7-8а.8в-9.10.11 (О: 8а и 9а)

О Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.

Жертва и принос Ти не пожела, не продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях Ти не поиска,тогава рекох: “Ето, ида!”. O

В книжния свитък е писано за менежелая да изпълня волята Ти. Боже мой, и Твоят закон е винаги в сърцето ми. О

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи. О

Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе. И не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред великото събрание. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието до евреите.       10, 4.10

Не е възможно с кръв от телци и козли да се премахват грехове. Затова, влизайки в света, Христос казва: “Жертва и приношение Ти не поиска, но ми приготви тяло; всесъжения и жертва за грях не Ти бяха угодни”; тогава рекох: “Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля, както е писано за мене в книжния свитък.”

След като е казал по-горе, “жертви и приношения, всесъжения и жертви за грях Ти не пожела и не Ти бяха угодни, макар че се прина­сят според закона”, Той прибавя: “Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля”; Той отменява първото, за да утвърди второто.

По тази воля сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О (Алилуя.) Словото стана плът и се всели в нас, и видяхме славата Му. О (Алилуя.)

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              1,26-38

В онова време:

Бе изпратен от Бога ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов, а името на девицата беше Мария.

Ангелът влезе при нея и рече: “Радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените.” А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е този поздрав.

И рече й ангелът: “Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога: ето, ти ще заченеш в утробата и ще родиш син и ще го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния,и ще Му даде Господ Бог престола на Отца Му Давид, и ще царува над дома Яковов до веки, и царството Му не ще има край.”

А Мария рече на Ангела: “Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?”

Ангелът й отговори и рече: “Дух Свети ще слезе върху ти, и сила­та на Всевишния ще те осени. Затова и светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божи. Ето и Елисавета, твоя сродница, нари­чана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец, защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.”

Тогава Мария рече: “Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.” И Ангелът си отиде от нея.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.