Послание на Свети Павел Апостол до Колосяни

Послание на Свети Павел Апостол до Колосяни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, –2. до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колоса: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.3. Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа,…

Послание на Свети Павел Апостол до Филипяни

Послание на Свети Павел Апостол до Филипяни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел и Тимотей, раби Иисус Христови, – до всички в Христа Иисуса светии, които се намират във Филипи, с епископи и дякони:2. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.3. Благодаря на моя Бог, колчем си спомня за…

Послание на Свети Павел Апостол до Ефесяни

Послание на Свети Павел Апостол до Ефесяни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия – до намиращите се в Ефес светии и вярващи в Христа Иисуса:2. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.3. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса…

Послание на Свети Павел Апостол до Галатяни

Послание на Свети Павел Апостол до Галатяни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел апостол, призван не от човеци, нито чрез човек, а чрез Иисуса Христа и Бога Отца, Който Го възкреси от мъртвите,2. и всички братя, които са с мене – до църквите Галатийски:3. благодат вам и мир от Бога Отца и от Господа нашего…

Второ Послание на Свети Павел Апостол до Коринтяни

Второ Послание на Свети Павел Апостол до Коринтяни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, до църквата Божия в Коринт заедно с всички светии по цяла Ахаия:2. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.3. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего…

Първо Послание на Свети Павел Апостол до Коринтяни

Първо Послание на Свети Павел Апостол до Коринтяни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, призван апостол Иисус Христов по воля Божия, и брат Состен –2. на църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа Иисуса, на призваните светии, заедно с всички ония, които призовават името на Господа нашего Иисуса Христа на всяко място, у тях и у нас…

Послание на Свети Павел Апостол до Римляни

Послание на Свети Павел Апостол до Римляни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, раб на Иисуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие,2. което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците Си, в светите Писания,3. за Своя Син (роден по плът от Давидово семе4. и открил се за Син Божий чрез силата на чудесата, по…

Послание на Свети Иуда

Послание на Свети Иуда

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет ГЛАВА 1. 1. Иуда, раб на Иисуса Христа, а брат на Иакова – до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа:2. милост вам и мир и любов да изобилва.3. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно…

Трето Послание на свети Иоан

Трето Послание на свети Иоан

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет ГЛАВА 1. 1. Аз, старецът – до възлюбения Гаия, когото истински обичам.2. Възлюбений, молитствувам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти.3. Много се зарадвах, когато дойдоха братя и свидетелствуваха за твоята вярност – как ти ходиш в истината.4. За мене няма по-голяма…

Второ Послание на Свети Иоан

Второ Послание на Свети Иоан

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет ГЛАВА 1. 1. Аз, старецът – до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, – и не само аз, но и всички, които са познали истината, –2. заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки:3. да бъде с вас благодат, милост, мир…