книга на песните

книга на песните

Това е Божие Слово https://www.sveti-pavel.org/wp-content/uploads/2022/07/1.mp3 страница 1.   ГОСПОД Е МОЯ ПАСТИР   Господ е моя пастир, от нищо не ще се нуждая, по зелени ливади ме води, води ме на тихи води.        Той утеха е за душата,      води ме по прави пътеки,      с любовта на светото си име,      подир…

Псалтир

Псалтир

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ПСАЛОМ 1. 1. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи,2. а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем!3. И ще…

Откровение на Свети Йоан

Откровение на Свети Йоан

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Откровение на Иисуса Христа, що Му даде Бог, за да покаже на рабите Си онова, което трябва да стане скоро. И Той го яви, като го изпрати чрез Ангела Си на Своя раб Иоана, 2. който възвести словото Божие и свидетелството Иисус Христово,…

Послание до Евреите

Послание до Евреите

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, 2. в последните тия дни говори ни чрез Сина, Когото постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и вековете 3. и Който, бидейки сияние на…

Послание на Свети Павел Апостол до Филимон

Послание на Свети Павел Апостол до Филимон

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет ГЛАВА 1. 1. Павел, окованик Иисус Христов, и брат Тимотей, – до възлюбения Филимона, наш сътрудник,2. и до Апфия, възлюбена сестра, и до Архипа, наш съратник, и до домашната ти църква:3. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.4. Благодаря на моя Бог винаги,…

Послание на Свети Павел Апостол до Тит

Послание на Свети Павел Апостол до Тит

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, раб Божий и апостол на Иисуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието,2. с надежда за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди вечни времена,3. а в свое време яви словото Си чрез проповедта,…

Второ Послание на Свети Павел Апостол до Тимотей

Второ Послание на Свети Павел Апостол до Тимотей

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол Иисус Христов по воля Божия, за възвестяване обещания живот в Христа Иисуса,2. до Тимотея, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Иисуса, Господа нашего.3. Благодаря Богу, Комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те…

Първо Послание на Свети Павел Апостол до Тимотей

Първо Послание на Свети Павел Апостол до Тимотей

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол Иисус Христов по повеление на Бога, нашия Спасител, и на Господа Иисуса Христа, нашата надежда, –2. до Тимотея, истинско по вяра чедо: благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Иисуса, нашия Господ.3. Както на тръгване за Македония те…

Второ Послание на Свети Павел Апостол до Солуняни

Второ Послание на Свети Павел Апостол до Солуняни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, Силуан и Тимотей – до солунската църква в Бога Отца нашего и в Господа Иисуса Христа:2. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.3. Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето…

Първо Послание на Свети Павел Апостол до Солуняни

Първо Послание на Свети Павел Апостол до Солуняни

Това е Божие Слово Стар Завет Нов Завет Глава ГЛАВА 1. 1. Павел, Силуан и Тимотей – до солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.2. Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменуваме в молитвите си3. и…