библия за младежи - Новият Завет - Детството на Исус

Ангелът се явява на Мария

Историята на Спасението

Ангелът се явява на Мария

А на шестия месец бе изпратен от Бог ангел Гавраил в галилейския град Назарет при една девица, сгодена за мъж от дома на Давид на име Йосиф. Името на девицата беше Мариам.

Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе! Благословена си ти между жените!“

А тя се смути от думите му и мислеше какъв ли е тоя поздрав.

Ангелът й каза: „Не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат в Бог! И ето, ти ще заченеш, ще родиш Син и ще Му дадеш името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. Господ Бог ще Му даде престола на Неговия отец Давид и ще царува над дома на Яков довека. И Царството Му не ще има край!“

А Мариам попита ангела: „Как ще стане това, когато аз мъж не познавам?“

Той й отговори: „Свети Дух ще слезе върху тебе и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Святото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син на Бог. Ето, и твоята сродница Елисавета, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си и вече е в шестия месец. Защото няма да остане безсилна нито една дума на Бог!“

Тогава Мариам рече:

„Ето рабинята Господня! Нека ми бъде по думата Ти!“

И ангелът си отиде.

След няколко дена Мариам отиде в планинската местност, в юдиния град. Влезе в дома на Захарий и поздрави Елисавета.

Когато Елисавета чу поздрава на Мариам, младенецът проигра в утробата й. Тя се изпълни със Свети Дух и извика с висок глас:

„Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е тази радост – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом чух твоя поздрав, младенецът проигра радостно в утробата ми. И блажена е тази, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господ!“

Тогава Мариам рече:

Душата ми величае Господ и духът ми се зарадва в Бог, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си.

И ето, отсега ще ме облажават всички родове. Защото Силният ми стори велико нещо и свято е името Му.

Неговата милост е от род в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си, свали силни от престоли и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя отрок, като си спомни милостта, която обеща на нашите отци от Авраам и семето му – до края на вековете. “

Мариам остана с Елисавета около три месеца, а после се върна у дома си.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.