Адвентна – 24 Декември

ДЕЛНИЧНИ ДНИ НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

от 17 до 24 декември

24 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на пророк Самуил             7,1-5.8в 12.1

Когато цар Давид живееше в своя дом, и Господ бе го успокоил от всичките му околни врагове, тогава царят каза на пророк Ната „Ето, аз живея в кедров дом, а Божият ковчег стои под шатра.“

И Натан каза на царя:“Иди, върши всичко, що ти е по сърце, защото Господ е с тебе.“

Но в същата нощ биде слово Господне към Натан: „Иди, кажи на моя раб Давид: Тъй говори Господ: Ти ли ще ми съградиш дом, за да живея в него? Аз те взех от овчето стадо, за да бъдеш вожд на моя н род Израил, и вредом бях с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове, и възвеличих името ти, както името на великите люде на земята. И аз ще отредя място за моя народ,за Израил, ще го утвърдя, и той спокойно ще живее на мястото си и няма вече да се безпокои, и нечестиви люде няма вече да го притесняват, както по – преди, от онова време, когато аз отредих съдии над моя народ Израил; и аз ще те успокоя от всичките ти врагове. И Господ ти възвестява, че той ще ти въздигне дом.

А когато се навършат твоите дни, и ти починеш при отците си, :ще въздигна след тебе твоето потомство, което ще произлезе от твоите чресла, и ще закрепя царството му. Аз ще му бъда баща, и той ще ми бъде син.

И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство до века пред лицето ми, и престолът ти ще пребъде до века.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 88, 2-3. 4-5. 27 и 29 (О: срв 2а)

 

О Твоите милости. Господи, вечно ще възпявам.

 

Твоите милости. Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста твоята истина. Защото казвам: „На веки е основана милостта“, на небесата ти утвърди твоята истина. O

 

„Аз поставих завет с моя избраник, клех се на моя раб Давид: Ще утвърдя на веки твоето потомство, от рода в род ще уредя твоя престол.“ О

 

Той ще ме нарича: Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение. На веки ще му запазя моята милост, и моят завет с него ще бъде верен. О

 

О Алилуя. О, Изток, сияние на вечната светлина и слънце на правда; дойди, и освети седящите в тъмнина и сянка смъртна. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 67-79

В онова време:

Захария, бащата на Иван, се изпълни с Дух Свети и пророкува казвайки:

„Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на своя народ; и издигна за нас в дома на своя отрок Давид рог на спасение, както възвести чрез устата на своите свети от века пророци; спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят; за да прояви своята милост над отците ни и да си спомни светия си завет,- клетвата, с която Той се кле на Авраам, нашия Отец, за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, безстрашно да Му служим в светост и правда пред Него, през всички дни на живота си.

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища и да дадеш на народа Му да познае спасението чрез прощаване греховете им. Поради великото си милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише; за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.