Адвентна – 23 Декември

ДЕЛНИЧНИ ДНИ НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

от 17 до 24 декември

23 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Малахия             З, 1-4; 4,5-6

Това казва Господ Бог:

„Ето, аз пращам Ангела си, и той ще приготви пътя пред Мене, и внезапно ще дойде в храма си Господ, когото вие търсите, и Ангелът на завета, когото вие желаете. Ето, Той иде, казва Господ Саваот. И кой ще издържи деня на дохождането ми, и кой ще устои, кога се Той яви? Защото той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя; и ще седне да претопява и чисти сребро, ще очисти синовете на Леви и ще ги претопи като злато и като сребро, за да принасят жертва на Господа с правда. Тогава ще бъде благоприятна на Госпо­да жертвата на Юда и Йерусалим както в стародавни дни и както в предишни години.“

„Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 24, 4вс-5ав. 8-9.10 и 14. (О: Лк 21,28)

 

О Изправете се и подигнете главите си, защото наближава избавлението ви.

 

Покажи ни, Господи, твоите пътища и научи ме на твоите пътеки. насочи ме към твоята истина и ме научи, защото ти си Бог на моето спасение. O

 

Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя; Насочва кротките към правда и учи кротките на своите пътища. О

 

Всички пътища Господни са милост и истина за онези, които пазят завета му и откровенията му. Тайната Господня е за онези, които му се боят; на тях открива той своя завет. О

 

О Алилуя. О, Царьо на народите и ъглен камък на Църквата; дойди и спаси човека, когото от кал направи. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 57-66

За Елисавета настана време да роди и тя роди син. И чуха съседите и роднините й, че възвеличи Господ милостта си над нея, и се радваха с нея.

На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца, и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му. Но майка му продума и каза: „не, а да се нарече Иван.“

И рекоха й: „Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.“

И кимнаха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъсчица и написа: „Иван му е името.“ И всички се почудиха. И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога.

И обхвана страх всички, живеещи около тях; и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Юдея. Всички, които чуха, туриха това на сърце и си казваха: „Какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господня беше с него.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.