Адвентна – 22 Декември

ДЕЛНИЧНИ ДНИ НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

от 17 до 24 декември

22 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.             1, 24-28

В онези дни:

Когато го откърми, отиде Ана със Самуил в Силом, като взе три телета, една мярка брашно и мях с вино и дойде в дома Господен. А момчето беше още дете. И заклаха теле и предадоха момчето на Илия.

И Ана каза: „О Господарю мой! да живее душата ти, господарю мой! Аз съм онази същата жена, която стоеше тук при тебе и се молеше на Господа. За това дете се молих, и Господ изпълни молбата ми, за която му се молих. И аз го предавам на Господа за през всички дни на живота му – да служи на Господа.“

И те се поклониха там на Господа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

1Сам 2,1. 4-5. 6-7. 8авсд (О: la)

 

О Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.

Зарадва се сърцето ми в Господа: и въздигна се рогът ми чрез моя Бог:широко се разтвориха устата ми против моите врагове, защото се рад­вам поради спасението ти. O

 

Лъкът на силните се пречупва, а слабите се със сила препасват. Ситите работят за хляб, а гладните се наситиха; дори безплодна ражда повече, а многодетната изнемощава О

 

Господ умъртвява и съживява, сваля в преизподнята и изважда; Господ прави човека сиромах и богат, унижава го и го въздига. О

 

От праха той подига бедния, от калта възвишава сиромаха, за да седни с велможите и да получи в наследство пристола. О

 

О Алилуя. О, Царю на народите и ъглен камък на Църквата: дойди и спаси човека, когото си от кал направил. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 45-56

В онова време: Мария рече:

„Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой; задето той милостно погледна унизеността на рабинята си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове. Задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му.

И Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят: Той показа сила с мишцата си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си, свали силни от престол и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, своя отрок, като си спомни милостта – както говори на нашите отци – към Авраам и потомството му довека.“

И остана Мария с Елисавета около три месеца, и се върна у дома си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.