Адвентна – 21 Декември

ДЕЛНИЧНИ ДНИ НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

от 17 до 24 декември

21 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Песен на песните.             2, 8-14

Гласът на моя възлюбен: ето, той иде, припка по планините, скача по могилите. Моят възлюбен прилича на сърна, или на млад елен. Ето, стои зад стената ми, поглежда през прозореца, наднича през решетката.

Моят възлюбен ми заговори: „Стани, моя мила, моя хубавице, излез! Ето, зимата се вече мина, дъждът преваля, престана. Цветя се показаха по земята, настана време за песни; гласът на гургулицата се чува в страната ни; смоковниците разтвориха пъпките си, и цъфналите лози в лозята издават благоухание.

Стани, моя мила, хубавице моя, излез! Гълъбице моя в скални проломи, под каменни заслони! Покажи ми лицето си, дай ми да чуя гласа ти, защото гласът ти е сладък, и лицето ти приятно.“

Това е Божие слово.

 

Или по избиране

 

Четене из книгата на пророк Софония.             З, 14-18а

Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, цар Израилев, е посред тебе; повече няма да видиш зло.

В онзи ден ще кажат на Йерусалим: „Не бой се, Сион; да не отслабват ръцете ти. Господ, Бог твой, е посред тебе; Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта си, ще тържествува с тебе с песни.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32, 2-3. 11-12. 20-21 (0: la и За)

 

О Радвайте се, праведници, в Господа; пейте Му нова песен.

Славете Господа с гусли, пейте му с десетострунен псалтир. Пейте Му песен нова;. Пейте Му стройно, с възклицание. O

 

А решението на Господа пребъдва на веки, мислите на сърцето Му пребъдват от род в род, Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог, и племето, което си е избрал Той за наследие. О

 

Нашата душа се уповава на Господа, Той е наша помощ и наша защита: За Него се весели сърцето ни, защото на Неговото свето Име се уповаваме. О

 

О Алилуя. О, Емануиле, цар и законодател наш: дойди да ни спасиш, Господи, Боже наш. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 39-45

Като стана Мария през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин. И влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни с Дух Свети, извика с висок глас и рече:

„Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ?

Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.