Адвентна – 20 Декември

ДЕЛНИЧНИ ДНИ НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

от 17 до 24 декември

20 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.             7, 10-14

В онези дни:

Господ продължаваше да говори на Ахаз и рече: „Искай за себе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето.“

И рече Ахаз: „Няма да искам и няма да изкушавам Господа.“

Тогава Исаия рече: „Слушайте, прочее, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог?

Затова сам Господ ще ви даде личба: „Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще му нарекат името Емануил, защото с нас е Бог“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 23, 1 – 2. 3 – 4ав. 5 – 6 (О Срв. 7с и 10в)

 

О Ще влезе Господ: Той е цар на славата.

Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея. Защото Той я основа върху морета и върху реки я утвърди. O

 

Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място? Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел напразно в името му. О

 

Той ще получи благословение от Господа, и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят лицето на Бога Яковов. О

 

О Алилуя. О ключ Давидов, който отваряш вратите на вечното царство: дойди и извади вързания от затвора, седящ в тъмнини. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 26-38

А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария.

Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.“ А тя, като го видя, смути се от думите му и размисляше, какъв ли е този поздрав.

И рече й Ангелът „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога. Ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния,’ и ще Му даде Господ Бог престола на отца му Давид; и ще царува над дома Яковов довеки, и царството му не ще има край.“

А Мария рече на Ангела: „Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.

Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти,“ И Ангелът си отиде от нея.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.