Адвентна – 19 Декември

ДЕЛНИЧНИ ДНИ НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

от 17 до 24 декември

19 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Съдии Израилеви.             13, 2-7. 24-25а

В онези дни:

Имаше един човек от Цора, от Дановото племе, на име Маной; жена му беше безплодна и не раждаше. И ангел Господен се яви на жена му и й рече: „Ето, ти си безплодна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син. Затова пази се, не пий вино и сикер, и не яж нищо нечисто; защото ето, ще заченеш и ще родиш син, и бръснач няма да се докосне до главата му защото от самата майчина утроба.този младенец ще бъде назорей Божи, и ще почне да избавя Израил от филистимски ръце.“

Жената дойде и каза на мъжа си: „Човек Божи идва при мене, който имаше вид на ангел Божи, вид твърде почтен; аз го не попитах, отде е, и той ми не каза името си; той ми каза: „Ето, ще зачнеш и ще родиш син; затова не пий вино и сикер, и не яж нищо нечисто, понеже младенецът от самата майчина утроба до смъртта си ще бъде назорей Божи.“

И жената роди син и го нарече с име Самсон. И младенецът растеше и Господ го благославяше. И Дух Господен почна да действува в него в Дановия стан, между Цора и Естаол.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 70, 3-4в. 16-17 (О: срв. 8ав)

 

О Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.

Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия, защото моя твърдина и моя крепост си ти. Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. O

 

Защото ти си моя надежда. Господи, Господи, мое упование от младините ми. На тебе съм се крепил от рождение, ти си ме извел из майчината ми утроба. О

 

Ще вникна в делата Господни: Господи, ще спомня твоята правда -само твоята. Боже, ти си ме научавал от младините ми; и досега разгласям твоите чудеса. О

 

О Алилуя. О Иесеев корен, който стоиш в знак на народите: дойди да ни спасиш, вече недей се бави. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 5-25

В дните на Ирод, цар юдейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на име Захария; а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името й – Елисавета. И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвайки безпорочно по всички заповеди и наредби Господни. Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, и двамата бяха в напреднала възраст.

Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога, по жребие, както бе обичай у свещениците, падна му се да влезе в храма Господен, за да покади, а цялото множество народ се молеше отвън по време на каденето.

Тогава му се яви Ангел Господен, изправен отдясно на кадилния жертвеник. И Захария, като го видя, смути се, и страх го обзе.

А Ангелът му рече: „Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Иван; и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му. Защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си. И мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог. И ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ съвършен. И рече Захария на Ангела: „По какво ще узная това? Аз съм стар, па и жена ми е в напреднала възраст.“

Ангелът му отговори и рече: „Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това. И ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си.“

И народът чакаше Захария и се чудеше, задето се бави в храма. А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, а той им обясняваше със знаци и оставаше ням.

След като се изминаха дните на службата му, той се върна у дома си. След тия дни зачена жена му Елисавета, и се таеше пет месеци и казваше: „Тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.