Адвентна – 18 Декември

ДЕЛНИЧНИ ДНИ НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

от 17 до 24 декември

18 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия.             23,5-8

„Ето, настъпват дни, казва Господ – и ще въздигна на Давид праведна младочка и ще възцаря Цар, който ще постъпва мъдро и щe върши съд и правда по земята. В негови дни Юда ще се спаси, и Израил ще живее безопасно; и ето – Неговото име, с което ще го наричат:

„Господ – наше оправдание.“

Затова ето, настъпват дни, казва Господ, когато вече не ще говорят: „Жив Господ, който изведе Израилевите синове из Египетската земя“, а „жив Господ, който изведе и който доведе племето на Израилевия дом от северната земя и от всички земи, където ги бе изгонил“ и ще живеят в земята си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 71, 2. 12-13. 18-19 (О: срв 7)

 

О В негови дни ще процъфти правдата, и ще има изобилен мир во веки.

Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син твоята правда, за да съди праведно твоите люде, и твоите бедни в съда. O

 

Защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник. Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха и ще спаси душите на бедните. О

 

Благословен Господ Бог, Бог Израилев, който едничък прави чудеса; благословено името на славата му до века, и цяла земя да се изпълни с неговата слава! Амин, Амин. О

 

О Алилуя. О Водител на дома Израилев, който даде на Мойсей закона връх Сиона: дойди да ни спасиш с протегнати ръце. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              1, 18-24

А Рождението на Исуса Христа стана тъй:

След сгодяване на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха се събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я посрами, поиска тайно да я напусне.

Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: „Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди Син, и ще му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му.“

А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: „Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще му нарекат името му Емануил, което ще рече: с нас е Бог.“

Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен и прие жена си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.