Адвентна – 17 Декември

ДЕЛНИЧНИ ДНИ НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

от 17 до 24 дкември

17 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.             49,2. 8-12

В онези дни: Повика Яков синовете си и рече:

„Съберете се и ще ви обадя, какво ще се случи с вас занапред. Съберете се и послушайте, синове на Яков, послушайте баща си Израил Юдо, тебе ще възхвалят твоите братя. Ръката ти ще бъде върху гърба на враговете ти; на тебе ще се поклонят бащините ти синове. Юда е млад лъв. От плячка, сине мой, се вдигаш. Наведе се и легна като лъв и лъвица; кой ще го вдигне? Скиптърът не ще се отнеме от Юда и законодателят – от чреслата му, докле не дойде Примирителят, и Нему ще се покоряват народите.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 71,2.3.4ав. 7-8. 17 (О: срв. 7)

 

О В негови дни ще процъфти правдата, и ще има изобилен мир во веки.

Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син твоята правда; за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда. O

 

планините да донесат мир на народа, и хълмовете – правда; да съди бедните от народа си, да спаси синовете на сиромаха. О

 

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир, докле месечината трае. Той ще владее от море до море, и от Реката до краищата на земята. О

Неговото име да бъде благословено до века, докле слънце трае ще се предава името му. И в него ще бъдат благословени всички земни племена, всички народи ще го ублажават. О

 

О Алилуя. О мъдрост на Всевишния, която мощно и сладостно уре­ждаш всичко: дойди да ни поучиш пътя на благоразумието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              1,1-17

Книга за живота на Исуса Христа, Син Дивидов, Син Авраамов.

Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есром; Есром роди Арам; Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; Салмон роди Вооз от Раав; Вооз роди Овид от Рут;

Овид роди Иесей; Иесей роди цар Давид; цар Давид роди Соломон от Уриевата жена; Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; Аса роди Йосафат; Йосафат роди Иорам; Иорам роди Озия;

Озия роди Иотам; Иотам роди Ахаз; Ахаз’роди Езекия; Езекия роди Манасия; Манасия роди Амон; Амон роди Иосия; Иосия роди Иоаким; Иоаким роди Иехония и братята му – през време на преселението Вавилонско.

А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким;

Елиаким роди Азор; Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков. Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наречен Христос.

И тъй, всички родове от Авраам до Давид са четиринайсет рода;

и от Давид до Вавилонското преселение – четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет рода.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.