библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Аврам и Лот

Историята на Спасението

Аврам и Лот

И настана глад в оная земя. Аврам отиде да поживее в Египет, защото гладът в Ханаанската земя се усили.

От Египет Аврам се вдигна заедно с жена си, Лот и всичко, което имаше, и се върна в Негев. Продължи пътуването си към Ветил, където преди беше опънал своята шатра. Това беше мястото между Ветил и Гай, където бе съградил жертвеник. Там призова името на Господ.

Аврам беше богат. Имаше много добитък, сребро и злато. Лот, който пътуваше с Аврам, също имаше дребен и едър добитък и шатри. Имотът им беше толкова голям, че земята беше тясна, за да живеят заедно.

А се появи и спречкване между пастирите на Аврам и пастирите на Лот. По това време тези местности се населяваха от ханаанци и ферезейци.

Тогава Аврам рече на Лот: „Не бива да има караница между мене и тебе и между моите пастири и твоите, понеже сме роднини. Ето, цялата земя е пред тебе. Отдели се от мене. Ако ти отидеш наляво, аз ще отида надясно. Ако пък отидеш надясно, аз – наляво.“

Лот вдигна очи и огледа цялата околност на Йордан. Преди Господ да съсипе Содом и Гомор, тя се напояваше с вода до Сигор. Беше като Божия рай, като Египетската земя. Затова Лот избра цялата Йорданска равнина. И тръгна на изток. Така двамата се разделиха.

Аврам се настани в Ханаанската земя. А Лот разпъна шатри и се засели в околността до Содом. Содомските жители бяха много лоши и грешни пред Господ.

След като Лот се отдели, Господ рече на Аврам:

„Вдигни очи и от мястото, където си сега, погледни на север и юг, на изток и запад. Цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и потомството ти довека. И ще направя потомството ти като земния пясък. Ако някой може да изброи пясъка на земята, ще бъде изброено и твоето потомство. Стани и извърви тази земя надлъж и нашир, защото Аз ще я дам на тебе.“

И вдигна Аврам шатрата си. Отиде и се засели в дъбравата Мамре, която е в Хеврон. Съгради и там жертвеник на Господ.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.